Informace k přijímacímu řízení na SŠ na školní rok 2019 – 2020

3.12.2018 23:01   Akce ZŠ

Před odevzdáním přihlášky – do 1. března


Přijímací řízení

Jednotná přijímací zkouška

Termíny konání jednotných zkoušek

  1. dubna 2019 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
  1. dubna 2019 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
  1. termín - 13. května 2019
  2. termín - 14. května 2019

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:

V případě přijetí:

V případě nepřijetí:

Přijímání do oborů s talentovou zkouškou

Přijímání ke vzdělávání na konzervatoři

Přijímání ke vzdělávání na víceletých gymnáziích

Užitečné adresy a odkazy

www.sevt.cz

www.scio.cz

www.cermat.cz

www.infoabsolvent.cz

www.nuv.cz

www.msmt.cz

Z. Folprechtová, výchovná poradkyně