Ekoškola - konference o změně klimatu

10.2.2023 15:38   Ekoškola

Naše škola se zúčastnila pražské konference Ekoškoly: Změňme klima – klima a já.


Měli jsme možnost si vyslechnout pět zajímavých osobních příběhů lidí, kteří se aktivně věnují zlepšení či nauce o životním prostředí. Každý z nich nám v pěti minutách shrnul svůj klimatický příběh, co pro zlepšení klimatu a životního prostředí udělali a nadále dělají. Ekotým byl jedním z hlavních témat této konference. Naše škola pod vedením paní učitelky Javůrkové se s naším Ekotýmem snaží tvořit různé akce a rozšiřovat povědomí o recyklaci a ekologii. Doufám, že s těmito mnohými radami a novými informacemi, které jsme z této konference získali budeme schopni uspořádat mnoho dalších akcí pro naše žáky i učitele. Věřím, že jsme se naučili a uvědomili jsme si, že každá změna začíná u NÁS a každý může pro životní prostředí něco udělat.

 

Zora Lorová 9.A

ekokonference