Přesun na obsah

Hledání

Informace ke konzultacím pro žáky 2. stupně ZŠ Jana Wericha konajícím se od 8. 6. 2020

Konzultace se budou konat vždy v dopoledních hodinách za dodržení podmínek stanovených vedením školy. Pro žáky 6. tříd se konzultace budou konat vždy v pondělí, pro žáky 7. tříd ve středu a pro žáky 8. tříd v úterý.

Přihlášku je nutno zaslat příslušné třídní učitelce nejpozději do pondělí 1. června do 10.00 hodin. Bližší informace budou sděleny zákonným zástupcům přihlášených žáků do 3. 6. 2020.

 

Informace k nástupu do školy 25. 5. 2020
 
V průběhu 20. 5. 2020 obdrží rodiče žáků přihlášených  k docházce do školy od 25. 5. podrobnější informace o organizaci a rozmístění žáků do skupin prostřednictvím Školy online.
 
Upozorňujeme rodiče žáků přihlášených  k docházce do školy od 25. 5. 2020, že pokud mají zájem o polední stravování, je nutné si oběd předem objednat běžným způsobem. Objednávat můžete od 19. 5. 2020.
Způsob odhlašování obědů zůstává také stejný.
 

Od pondělí 11. května 2020 mohou do školy docházet přihlášení žáci 9. ročníku, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky.

Od pondělí 25. května 2020 mohou do školy docházet přihlášení žáci 1. stupně.

Docházka není povinná, záleží na rozhodnutí zákonného zástupce.

Zákonní zástupci, kteří se rozhodli přihlásit své dítě k nástupu do školy od 25. 5. 2020, tak učinili nejpozději do 18. 5. 2020.

 

Informace pro zákonné zástupce žáků 9. ročníku

 • skupiny žáků budou tvořeny pouze žáky 9. ročníků
 • maximální počet ve skupině je 15 žáků (1 žák v lavici)
 • složení skupiny je po celou dobu neměnné
 • žáka nelze zařadit do skupiny později, než k 11. 5. 2020
 • obsahem je učivo z předmětů přijímací zkoušky
 • časový rozsah a organizaci stanoví ředitelka školy (o způsobu docházky budou zákonní zástupci informováni ŠOL)

 

Informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně (1. – 5. ročník)

 • skupiny budou tvořeny žáky jedné třídy nebo jednoho ročníku
 • maximální počet ve skupině je 15 žáků (1 žák v lavici)
 • složení skupiny je po celou dobu neměnné
 • žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020
 • vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den
 • cílem dopolední části je vzdělávání žáků v oblasti, kterou škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku
 • cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků
 • ranní družina není poskytována
 • aktivity mimo areál školy nejsou možné
 • provozní doba školy: 8.00 – 16.00 hodin (to nevylučuje vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách)
 • ŠJ bude v provozu pouze pro žáky navštěvující školu od 25. 5.

Důležité upozornění:

Každý žák musí před prvním vstupem do školy odevzdat Čestné prohlášení zákonného zástupce o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Formulář lze stáhnout zde. Prosíme, doplňte ke jménu dítěte i třídu, kterou dítě navštěvuje.

Toto prohlášení si mohou rodiče stáhnout z webových stránek školy nebo vyzvednout v pracovní dny od 8.00 do 11.00 hodin ve škole u vchodu pro návštěvy.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit!

 

Pohyb žáků ve škole se řídí těmito principy:

 • při příchodu ke škole žáci dodržují odstupy 2 metry
 • všechny osoby nacházející se před školou dodržují povinnost zakrytí úst a nosu
 • časy příchodů budou upřesněny dle počtu přihlášených žáků a zveřejněny předem na webu školy
 • vstup do budovy je umožněn pouze žákům
 • všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky
 • každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, se kterými bude seznámen při nástupu do školy; jejich opakované nedodržení může být důvodem k vyřazení žáka ze skupiny, případně mu může být zakázán vstup do školy

 

Hygienická opatření školy

Před znovuotevřením školy bude zajištěn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor. Zvýšená pozornost bude v době provozu školy věnována dezinfekci školních lavic, stolů a dalších povrchů a všech používaných prostor.

 

Zuzana Martinovská, ředitelka školy

      

Nástěnka

Čipy školní družiny a školní jídelny na šk. rok 2020/2021

15.7.2020 09:07

 Čipy pro stravování ve školní jídelně a vyzvedávání dětí ze školní družiny budou opět v prodeji v pátek 28. 8. od 7:00 do 13:00 hodin a v pondělí 31. 8. 2020 od 7:00 do 16:00 hodin.

Poděkování

15.6.2020 08:53

UPOZORNĚNÍ - KROUŽKY

7.2.2020 08:44

Z organizačních důvodů se do odvolání ruší kroužky MAŽORETKY a KERAMIKA.

Děkujeme za pochopení.

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     235302510

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Podpora čtenářské gramotnosti

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.