Přijímací řízení na SŠ a výdej zápisových lístků

18.3.2021 11:10   Organizace šk. roku

Vážení rodiče,

chtěla bych Vás seznámit s aktuálními informacemi ohledně přijímacího řízení na střední školy.

Vzhledem k aktuální situaci jsou posunuty termíny jednotné přijímací zkoušky takto:


čtyřleté obory s maturitní zkouškou: 3. a 4. 5. 2021

víceletá gymnázia: 5. a 6. 5. 2021

náhradní termín: 2. a 3. 6. 2021

 

Zároveň se navyšuje čas JPZ pro test z českého jazyka a literatury na 70 minut, pro test z matematiky na 85 minut.

 

U čtyřletých oborů s maturitní zkouškou mohl ředitel SŠ rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky, pokud byl počet přijatých přihlášek nižší nebo roven počtu přijímaných uchazečů. Tuto informaci škola zveřejnila na svých internetových stránkách do 8. 3. 2021 a sdělí uchazečům o vzdělání

do 19. 3. 2021.

 

Zápisový lístek

Zápisový lístek je součástí přijímacího řízení. Předává se na SŠ nejpozději do 10 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí uchazeče.

Zápisový lístek si můžete vyzvednout v naší škole u vchodu pro návštěvy v těchto termínech:

 

pondělí 22. 3.: 12,30 – 17,00

čtvrtek 25. 3.: 7,00 – 8,45 11,00 – 17,00

Pokud Vám žádný z těchto termínů nevyhovuje, ozvěte se mi a domluvíme se jinak.

K převzetí ZL s sebou prosím vezměte občanský průkaz.

 

Podrobnější informace o změnách v přijímacím řízení najdete na stránkách MŠMT.

Z. Folprechtová – poradkyně pro volbu povolání
606 457 586