Aktuální informace k přijímacímu řízení

7.12.2020 07:44   Organizace šk. roku


Přijímací řízení na víceletá gymnázia

Přijímací řízení na čtyřleté maturitní obory

SŠ budou také moci rozšířit okruh vysvědčení, která budou zohledňovat při přijímacím řízení. Kritéria přijímacího řízení zveřejní ředitelé SŠ do 31. 1. 2021. Přijímací zkouška může proběhnout také distanční formou.

Termín pro podání přihlášek pro 1. kolo zůstává na 1. 3. 2021.

Doporučuji sledovat aktuální informace na webových stránkách jednotlivých SŠ.

Zuzana Folprechtová

poradkyně pro volbu povolání

Všeobecné informace k přijímacímu řízení najdete zde.