Přesun na obsah

Hledání

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

12.9.2022 16:04 rubrika: Organizace šk. roku doporučit, tisk

Informace k přijímacímu řízení na SŠ  pro školní rok 2023 - 2024

 

Před odevzdáním přihlášky – do 1. března

 • Vybrat si školu a obor vzdělání, informovat se o školách na internetu nebo v přehledech škol.
 • Navštívit dny otevřených dveří na jednotlivých školách – v současné době probíhají většinou on-line.
 • Zjistit, jaké jsou podmínky pro přijetí do vybraného oboru  - ředitel SŠ je musí zveřejnit do 31. ledna 2023.
 • Některé SŠ pořádají pro uchazeče přípravné kurzy, případně je možné si vyzkoušet „zkoušky nanečisto“.
 • Žáci obdrží 2 přihlášky s doplněným prospěchem spolu s pololetním vysvědčením dne 31. 1. 2022. Lze uplatnit např. dvě přihlášky na dvě různé SŠ nebo dvě přihlášky na dva různé obory vzdělání na jedné SŠ.
 • Na přihlášku se uvádí obě vybrané školy, na obě přihlášky vždy ve stejném pořadí, které určuje výběr termínu jednotné přijímací zkoušky.
 • Vyplnit přihlášky a nechat si potvrdit na ZŠ, termín odevzdání přihlášky je nejpozději 21. 2. 2023.  Razítko a podpis ŘŠ zajišťuje výchovná poradkyně.
 • Odevzdat přihlášky přímo ředitelům SŠ do 1. března 2023. Na některé obory je potřeba lékařské potvrzení. Tuto informaci lze zjistit na webových stránkách příslušných SŠ. Pokud má žák diagnostikován některý stupeň podpůrných opatření a bude vyžadovat úlevy při přijímacích zkouškách či studiu na SŠ, musí tuto diagnózu doložit zprávou školského poradenského zařízení.
 •  Vyzvednout si v ZŠ zápisový lístek – zákonným zástupcům bude vydán proti podpisu a předložení občanského průkazu  - termín vydání bude upřesněn.
 • Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení.

 

Přijímací řízení

Jednotná přijímací zkouška

 • Je povinná pro všechny obory s maturitní zkouškou, s výjimkou uměleckých oborů. Na hodnocení žáka se podílí nejméně 60%, v případě Gymnázia se sportovní přípravou nejméně 40%.
 • Koná se formou písemného testu z oboru Český jazyk a literatura – délka 60 minut a Matematika a její aplikace – délka 70 minut.
 • Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělávání, pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia.
 • SŠ vypisuje pro 1. kolo dva termíny zkoušek. Testy jednotné zkoušky může konat uchazeč dvakrát, v 1. termínu ve škole, kterou má na přihlášce jako 1. škola a ve 2. termínu ve škole, kterou má uvedenou jako 2. škola. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat lepší výsledek z prvního či druhého termínu.
 • Pozvánka na zkoušku by měla přijít nejpozději dva týdny před určeným termínem.
 • Pokud se žák nemůže z vážných důvodů na zkoušku dostavit, omluví se řediteli SŠ a zúčastní se zkoušky v náhradním termínu.
 • Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku.

 

Termíny konání jednotných zkoušek

 • 1. termín –     13. dubna 2023 – pro čtyřleté obory vzdělávání
 1. dubna 2023 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
 • 2. termín -      14. dubna 2023 – pro čtyřleté obory vzdělání
 1. dubna 2023 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
 • Náhradní termíny jsou pro všechny obory společné
 1. termín - 10. května 2023
 2. termín - 11. května 2023
 • Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem.

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:

 • Ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů a rodičům nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí

V případě přijetí:

 • Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručit řediteli SŠ zápisový lístek. Nebude-li v této lhůtě zápisový lístek doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek je možné uplatnit jen jednou. To však neplatí v případě, že žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

V případě nepřijetí:

 • Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti rozhodnutí.
 • Zeptat se ředitele SŠ na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).
 • Nevyjde-li odolání, podívat se na volná místa ve 2. kole. Ve druhém, případně dalších kolech není počet přihlášek omezen.

 

Přijímání do oborů s talentovou zkouškou – přihlášky do 30. listopadu

 • Vyplněné přihlášky je nutné nechat si potvrdit na ZŠ, termín odevzdání přihlášky je nejpozději 21. 11. 2022. Razítko a podpis ŘŠ zajišťuje výchovná poradkyně.
 • talentové zkoušky probíhají v termínu 2. 1. – 15. 1. 2023
 • pokud žák není přijat do oboru s talentovou zkouškou, podává přihlášky ke vzdělávání na SŠ

 

Přijímání ke vzdělávání na konzervatoři

 • talentové zkoušky probíhají v termínu 15. – 31. 1. 2023
 • pokud žák není přijat do oboru s talentovou zkouškou, podává přihlášky ke vzdělávání na SŠ

 

Přijímání ke vzdělávání na víceletých gymnáziích

 • do 1. ročníku šestiletého gymnázia se přijímají žáci po ukončení 7. ročníku ZŠ
 • do 1. ročníku osmiletého gymnázia se přijímají žáci po ukončení 5. ročníku ZŠ
 • přijímací řízení probíhá stejně jako do 1. ročníků SŠ

 

Prezentace z informační schůzky pro rodiče 29. 11. 2022

 

Užitečné adresy a odkazy

www.msmt.cz

www.scio.cz

www.cermat.cz

www.infoabsolvent.cz

www.nuov.cz

www.remeslozije.cz

www.scholapragensis.cz

                                      

K. Vítková, výchovná poradkyně
vitkova.klara(zavináč)zs-jana-wericha.cz

Nástěnka

Výsledky autoevaluačního dotazníku

9.1.2023 16:11

Výsledky autoevaluačního dotazníkového šetření pro zákonné zástupce naleznete zde.

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     731202331

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

  

UV sterilizace logo

Titul EKOŠKOLA

      Ekoškola potvrdila titul ZŠ Jana Wericha na další 3 roky.

Více informací na:

www.ekoskola.cz

a dále

Plán EVVO ZŠ Jana Wericha

Celé Česko čte dětem

0Rodina na kole_big

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Podpora čtenářské gramotnosti

Celé Česko čte dětem

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.