Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro šk. rok 2022/2023

25.11.2021 18:14   Organizace šk. roku


Před odevzdáním přihlášky – do 1. března

 

 

Přijímací řízení

Jednotná přijímací zkouška

 

Termíny konání jednotných zkoušek

  1. dubna 2022 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
  1. dubna 2022 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
  1. termín - 10. května 2022
  2. termín - 11. května 2022

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:

 

 

V případě přijetí:

V případě nepřijetí:

 

Přijímání do oborů s talentovou zkouškou

 

Přijímání ke vzdělávání na konzervatoři

 

Přijímání ke vzdělávání na víceletých gymnáziích

 

 

Užitečné adresy a odkazy

www.msmt.cz

www.scio.cz

www.cermat.cz

www.infoabsolvent.cz

www.nuov.cz

www.remeslozije.cz

 www.scholapragensis.online

                                                                                 

  1. Folprechtová, poradkyně pro volbu povolání