Pololetní vysvědčení

22.1.2021 17:59   Organizace šk. roku

Vzhledem k omezením osobní přítomnosti žáků ve škole plynoucím z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií covid-19 MŠMT opatřením obecné povahy prodloužilo termín pro předání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení až na dobu, kdy bude osobní přítomnost žáků možná.


Vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení škola tedy předá žákům nejpozději třetí pracovní den ode dne, kdy bude opět možná osobní přítomnost žáků ve škole.

Obsah vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení najde žák i zákonný zástupce na svém účtu ve Škole OnLine, kde se po uzavření klasifikace objeví výsledná známka žáka na vysvědčení.

Jelikož i nadále probíhá prezenční výuka pro žáky PT – 2. tříd, dostanou tito žáci vysvědčení v původním termínu – 28. 1. 2021.

Předání vysvědčení nelze organizovat způsobem, který by odporoval aktuálně platným krizovým a mimořádným opatřením (např. zákaz přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole, pravidla pro shromažďování, vstup třetích osob do budovy školy atp.).

Děkujeme za pochopení a spolupráci

                                                                                                                                                                                      Vedení školy ZŠ Jana Wericha