Přesun na obsah

Hledání

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

OD 4. LEDNA 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od 4. 1. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků Přípravné třídy a žáků 1. a 2. ročníků ve škole.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem přes Teams a zadávání práce přes One Drive. Na ŠOL najdete aktuální rozvrh distančního vzdělávání.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani nijak neprolínají).

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Každý žák bude mít minimálně dvě roušky na den a dva igelitové sáčky na uložení použité roušky. Bez ochranných prostředků dýchacích cest nebude do budovy školy nikdo vpuštěn.

Žáci PT, 1. a 2. ročníku budou mít výuku dle původního prezenčního rozvrhu. Tělesná výchova bude probíhat formou vycházky (za příznivého počasí) a hudební výchova s absencí zpěvu.

S ohledem na doporučení častějšího větrání ve třídách žádáme, aby děti měly teplejší oblečení – mikiny, svetry, atd.

Provoz Školní družiny pro žáky PT, 1. a 2. ročníků je od 11:40 do 16:30 hodin. I zde platí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest.

Školní jídelna je pro žáky PT, 1. a 2. ročníků v provozu dle stanoveného časového harmonogramu. Pokud máte zájem o obědy ve školní jídelně, je nutné si je dopředu objednat. I zde platí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest.

Školní klub je nadále uzavřen.

Organizace vstupu žáků do budovy školy od 4. 1. 2021

Přerušení plaveckého výcviku

Zrušení kroužků ŠK a ŠD

Aktuální informace pro rodiče a žáky k provozu školy ve šk. roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19

Nástěnka

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     235302510

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Podpora čtenářské gramotnosti

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.