Přesun na obsah

Hledání

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

OD 30. LISTOPADU 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků Přípravné třídy, všech žáků 1. – 5. tříd a žáků 9. ročníků ve škole. Žáci přítomni ve škole budou mít výuku dle původního prezenčního rozvrhu na ŠOL. Tělesná výchova bude probíhat formou vycházky (za příznivého počasí) a hudební výchova s absencí zpěvu.

Pro žáky 6. – 8. tříd bude probíhat výuka rotačně v týdenních cyklech dle stanoveného harmonogramu. V době ředitelského volna 1. 12. 2020 distanční výuka neprobíhá.

TÝDEN OD 30. 11. – 4. 12. 2020 (LICHÝ TÝDEN)

PREZENČNÍ VÝUKA

6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C

DISTANČNÍ VÝUKA

6.A, 8.A, 8.B, 8.C

TÝDEN OD 7. 12. – 11. 12. 2020 (SUDÝ TÝDEN)

PREZENČNÍ VÝUKA

6.A, 8.A, 8.B, 8.C

DISTANČNÍ VÝUKA

6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C

V dalších týdnech se tato rotace opakuje do odvolání.

 

Nově upravené rozvrhy pro žáky v distančním vyučování budou zveřejněny na OneDrive ve složce STUDENTI u konkrétní třídy.

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani nijak neprolínají).

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Každý žák bude mít minimálně dvě roušky na den a igelitový sáček na uložení použité roušky. Bez ochranných prostředků dýchacích cest nebude do budovy školy nikdo vpuštěn.

S ohledem na doporučení častějšího větrání ve třídách žádáme, aby děti měly teplejší oblečení – mikiny, svetry, atd.

Školní družina pro žáky PT, 1. – 4. tříd bude v běžném provozu. I zde platí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest.

Školní jídelna je v provozu pro všechny žáky prezenčního vzdělávání dle stanoveného časového harmonogramu. Pokud máte zájem o obědy ve školní jídelně, je nutné si je dopředu objednat. I zde platí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest.

Výdej obědů pro žáky v době distančního vzdělávání bude probíhat následovně:

U bočního venkovního vchodu do školní kuchyně (na rampě z levé strany budovy) v době od 11:00 do 11:25 hodin a od 13:45 do 14:00 hodin.

Školní klub je nadále uzavřen.

 

Organizace vstupu žáků do budovy školy od 30. 11. 2020

Přerušení plaveckého výcviku

Zrušení kroužků ŠK a ŠD

Aktuální informace pro rodiče a žáky k provozu školy ve šk. roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19

Nástěnka

e-rouška

12.10.2020 14:21

Omluva

28.8.2020 07:29

Z technických důvodů může být tel. číslo Školního poradenského pracoviště dočasně nedostupné. V případě potřeby kontaktujte kancelář ZŠ na telefonu 235 314 162. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Poděkování

15.6.2020 08:53

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     235302510

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Podpora čtenářské gramotnosti

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.