Přesun na obsah

Hledání

Zadání práce pro distanční výuku - One Drive

Heslo pro vstup je stejné jako při jarní distanční výuce, na vyžádání je sdělí třídní učitel.

Žáci PT, 1. a 2. ročníku budou mít od 18. 11. 2020  výuku dle prezenčního rozvrhu na Škole OnLine. Tělesná výchova bude probíhat formou vycházky (za příznivého počasí) a hudební výchova bez zpěvu.

Pro ostatní ročníky bude nadále probíhat distanční výuka dle rozvrhu na Škole OnLine.

Současně nadále probíhá zadávání distanční práce pro žáky na OneDrive, kde najdete i konzultační hodiny jednotlivých pedagogů.

Upozorňujeme, že distanční vzdělávání je pro žáky povinné a žádáme rodiče o sledování informací na webových stránkách školy a ve Škole OnLine.

Pokud nemá žák možnost přístupu na One Drive, je povinen si po předchozí domluvě s vyučujícím vyzvednout zadání práce v tištěné podobě.

Vyzvedávání a odevzdávání práce v tištěné podobě bude probíhat vždy u vchodu pro návštěvy od čtvrtka 15. 10. 2020 v pracovní dny od 8:00 – 12:00 hodin.

Pokud se žák nezúčastní distanční výuky nebo neodevzdá zadanou práci ve stanoveném termínu, musí být řádně omluven zákonným zástupcem.

Omlouvání žáků v době distančního vzdělávání

Od 2. listopadu 2020 bude po celou dobu distanční výuky na ŠOL zaznamenávána přítomnost a nepřítomnost žáků na ON Line vyučování.

Pokud se žák nezúčastní ON LINE vyučování, je nutné, aby byl řádně omluvený. Omluvenky zasílejte přes ŠOL, email, případně SMS třídnímu učiteli nejpozději do pátku do 10:00 hodin každý týden.

Upozorňujeme, že se zameškané hodiny po dobu distanční výuky žákům nezapočítávají a nebudou uváděny na vysvědčení.

Děkujeme za spolupráci

TU a vedení školy

Pravidla pro distanční výuku

Distanční výuka pro 1. stupeň

Distanční výuka pro 2. stupeň

Nástěnka

e-rouška

12.10.2020 14:21

Omluva

28.8.2020 07:29

Z technických důvodů může být tel. číslo Školního poradenského pracoviště dočasně nedostupné. V případě potřeby kontaktujte kancelář ZŠ na telefonu 235 314 162. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Poděkování

15.6.2020 08:53

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     235302510

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Podpora čtenářské gramotnosti

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.