Přesun na obsah

Hledání

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_czlogolink-OP-PPR

zŠ

Vážení rodiče,

z důvodu plánované rekonstrukce školní jídelny prosíme, aby si strávníci červnové obědy objednali co nejdříve až do konce měsíce.

Děkujeme za pochopení

 

V úterý 22. 6. 2021 se ve společenské místnosti školy uskuteční informativní schůzka pro rodiče budoucích žáků

přípravné třídy (15:30 hod) a 1. ročníků (16:00 hod).

Vzhledem k platným epidemiologickým opatřením se jedná o schůzku bez přítomnosti dětí. Prosíme o účast pouze 1 zákonného zástupce u každého žáka. Děkujeme za pochopení.

 

Vážení rodiče,

na základě jednání vlády ze 7. 6. 2021 je od úterý 8. 6. 2021 umožněna výuka ve třídách bez ochrany dýchacích cest (týká se učitelů i žáků). O přestávkách a ve společných prostorách povinnost nošení roušek zůstává. 

 

Provoz školy od 17. 5. 2021

Vážení rodiče,
z důvodu aktuální epidemiologické situace Vás žádáme, abyste v případě, že Vaše dítě má pozitivní výsledek testu na COVID 19, tuto skutečnost nahlásili třídnímu učiteli/učitelce Vašeho dítěte. Škola má povinnost tuto informaci předat na Hygienickou stanici hlavního města Prahy spolu s kontaktem na Vás.  
Toto opatření bylo nařízeno z důvodu urychlení trasování rizikových kontaktů ze školy.

Děkujeme za spolupráci.

Vedení školy ZŠ Jana Wericha

 

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví jsou od 25. 2. 2021 všechny osoby ve škole (žáci, pedagogové i nepedagogové) povinny při pobytu uvnitř budovy školy nosit buď respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku, případně obdobný prostředek splňující uvedené požadavky. Za takový prostředek se nepovažuje látková rouška.

Děkujeme za pochopení a spolupráci

Třídní učitelky a vedení školy

 

Školní družina 2021/2022

6.6.2021 08:40 celý článek

Přihlašování žáků do ŠD na příští školní rok, prodej čipů a jejich vracení.

Přijímací řízení do 6. tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy a cizích jazyků

23.5.2021 09:36 celý článek

Informace k přijímacím řízením, pokyny pro uchazeče a přihlášky.

Ještěrky nezahálejí

13.5.2021 10:59 celý článek

Již po sedmé se v tomto roce děti z dramatického kroužku Ještěrky zapojily do literární soutěže v rámci kampaně na podporu čtenářské gramotnosti „Rosteme s knihou“. 

Dopis z minulosti

13.5.2021 10:52 celý článek

V posledních dubnových dnech se žáci z 5. A a z 5. D stali autory neobvyklých dopisů. 

Malujeme a kreslíme i v distanční výuce

14.4.2021 15:53 celý článek

     Žáci tříd 6. B, 6. C, 8. B, 9. A a 9. B velmi pěkně pracují i v době distanční výuky. Vznikají velmi krásná výtvarná díla, přestože většina jejich práce je zcela individuální, založená pouze na mých pokynech v online výuce. V poslední době jsme se věnovali například těmto tématům: ptáček v zimě, pavoučí síť, vzdušný balón, monogram a velikonoční beránek. Věřím, že i vám obrázky udělají radost. Obrázky žáků si můžete prohlédnout zde.

     Autor článku a fotografií: Jana Fišerová 

Přijímací řízení na SŠ a výdej zápisových lístků

18.3.2021 11:10 celý článek

Vážení rodiče,

chtěla bych Vás seznámit s aktuálními informacemi ohledně přijímacího řízení na střední školy.

Vzhledem k aktuální situaci jsou posunuty termíny jednotné přijímací zkoušky takto:

Distanční výuka s vůní pečeného chleba

22.2.2021 21:21 celý článek

     Ve třídě 4. B jsme v přírodovědě probírali učivo „ekosystém pole“. Informace získané ve výuce se snažíme používat v běžném životě. Naučili jsme se, že na poli pěstujeme například obilniny, ze kterých vyrábíme mouku. Žáci Honza K. a Dominik B. se rozhodli udělat „pokus“ – využít mouku k upečení chleba. Zvládli to skvěle. Oba se drželi pokynů v receptu a stihli si během kynutí i zasportovat venku na sněhu. Zkuste to také, budete překvapeni, jak snadné je upéct chléb a jak výborně chutná. Recept najdete na další straně článku, na ilustrační fotografie se podívejte zde.

Článek a recept pro vás připravila: Mgr. Kateřina Kamlachová

Tvoříme i na dálku - VV na 2. stupni ZŠ

15.2.2021 22:00 celý článek

 

     V tomto školním roce jsme neměli mnoho příležitostí tvořit společně ve škole. Žáci 2. stupně dostávají zadání úkolů na dálku, ty plní někteří velmi svědomitě a s velkým tvůrčím nasazením. Ne všem žákům zbývá čas a chuť na výtvarné tvoření, někteří naopak toto období využívají k tvorbě, jsou plni inspirace a snad mají doma také více klidu, aby se do díla pustili a dokončili ho. Přinášíme vám ukázky prací žáků 6. - 8. ročníků, které vznikly v 1. pololetí tohoto školního roku. Na výtvarné práce žáků se můžete podívat zde  a na další zde.

Autor článku a fotografií: Veronika Kurelová

Inline bruslení ve 2. pololetí

26.1.2021 18:26 celý článek

KURZ BUDE ZAHÁJEN, JAKMILE TO PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ DOVOLÍ.

Kurz si klade za cíl seznámit děti s inline bruslením jako s populárním a stále se rozšiřujícím sportem. 

Pololetní vysvědčení

22.1.2021 17:59 celý článek

Vzhledem k omezením osobní přítomnosti žáků ve škole plynoucím z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií covid-19 MŠMT opatřením obecné povahy prodloužilo termín pro předání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení až na dobu, kdy bude osobní přítomnost žáků možná.

Vánoční besídky v naší škole

18.12.2020 21:00 celý článek

     Poslední den školní docházky v tomto kalendářním roce se odvíjel ve znamení vánočních besídek. Překvapení pro zaměstnance si připravilo vedení školy už v sedm hodin ráno. Ve společenské místnosti na pracovníky čekalo v patřičných rozestupech několik stolků a u každého z nich nějaké milé překvapení – dárky v podobě společné fotografie pedagogů, vitamínů, propisovačka s logem k 35. výročí školy, nebo pozornost v podobě ovoce na svačinku, které rozdávali Lenka Červená, Drahuše Bousová, zástupci ředitelky Eva Jakubičková a Václav Soukup, a samozřejmě osobně paní ředitelka Zuzana Martinovská. Potom už učitelé vyrazili ke vchodům pro své žáky, aby si je odvedli do tříd.

Adventní tvoření v 5. A

17.12.2020 22:00 celý článek

     V 5. A se děti pustily do adventního tvoření vánočních svícnů, které se jim podařily jako skutečným profesionálům. Adventnímu tvoření věnovaly několik hodin práce a na výsledku je to skutečně vidět! Každý si svůj svícen mohl nakonec odnést domů, vyzdobit si s ním pak slavnostně prostřený štědrovečerní stůl, a udělat tak radost celé rodině. Jak se svícny dětem podařily, se můžete podívat v naší fotogalerii zde.

Článek Olga Černohorská, fotografie Romana Ladická

Nástěnka

Úprava rozvrhu

16.6.2021 09:18

Od 21. 6. 2021 končí vyučování nejpozději po 6. vyučovací hodině.

Od 25. 6. 2021 končí první stupeň                po 4. vyučovací hodině (11.45), druhý stupeň po 5. vyučovací hodině (12.40).

e-rouška

12.10.2020 14:21

Poděkování

26.11.2018 09:41

Velice děkujeme Doc. PaedDr. Janu Farkačovi, CSc., zastupiteli MČ Praha 17, za zprostředkování a financování lípy a dále firmě JENA a Střední lesnické škole Křivoklát za dodání a pomoc při sázení.

IMG_8827

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     235302510

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

Celé Česko čte dětem

0Rodina na kole_big

Sportovní tábor

2021

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Podpora čtenářské gramotnosti

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.