Přesun na obsah

Hledání

Omluvenky a uvolnění:

Formulář Omluvení dítěte z výuky (pro předem známou nepřítomnost delší než 1 den)

 

Formulář Uvolnění dítěte během vyučování (pro odchod ze školy v době vyučování)

 

Formulář Uvolnění z tělesné výchovy

 

Zmocnění:

Zmocnění k vyzvedávání dítěte v době vyučování ze ZŠ Jana Wericha jinou osobou - pro případ nevolnosti nebo odchodu s doprovodem v době vyučování

 

Potvrzení:

Potvrzení lékaře - způsobilost k plaveckému výcviku

 

Přihlášky:

Přihláška dítěte do ZŠ Jana Wericha (pro přijetí po přistěhování)

 

Přihláška do 3. třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků

Přihláška do 6. třídy s rozšířenou výukou jazyků

Přihláška do 6. třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy

 

Zápisní lístek do šk. klubu

 

 

Odhlášky:

Odhlášení ze Školního klubu

 

Odhlášení dítěte ze ZŠ Jana Wericha 

 

Nástěnka

Poděkování

26.11.2018 09:41

Velice děkujeme Doc. PaedDr. Janu Farkačovi, CSc., zastupiteli MČ Praha 17, za zprostředkování a financování lípy a dále firmě JENA a Střední lesnické škole Křivoklát za dodání a pomoc při sázení.

IMG_8827

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     235302510

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Podpora čtenářské gramotnosti

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.