Přesun na obsah

Hledání

Omluvenky a uvolnění:

Formulář Omluvení dítěte z výuky (pro předem známou nepřítomnost delší než 1 den)

 

Formulář Uvolnění dítěte během vyučování (pro odchod ze školy v době vyučování)

 

Formulář Uvolnění z tělesné výchovy

 

Zápis

Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o zařazení do přípravné třídy

 

Zmocnění:

Zmocnění k vyzvedávání dítěte v době vyučování ze ZŠ Jana Wericha jinou osobou - pro případ nevolnosti nebo odchodu s doprovodem v době vyučování

 

Potvrzení:

Potvrzení lékaře - způsobilost k plaveckému výcviku

 

Přihlášky:

Přihláška dítěte do ZŠ Jana Wericha (pro přijetí po přistěhování)

 

Přihláška do 6. třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy

 

Zápisní lístek do šk. klubu / Odhlášení ze šk. klubu

 

 

Odhlášky:

Odhlášení ze Školní družiny

Odhlášení dítěte ze ZŠ Jana Wericha 

 

Žádosti - opatření na zmírnění dopadů inflace:

Žádost o prominutí úplaty

Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY

 

Nástěnka

Výsledky autoevaluačního dotazníku

9.1.2023 16:11

Výsledky autoevaluačního dotazníkového šetření pro zákonné zástupce naleznete zde.

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     731202331

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

  

UV sterilizace logo

Titul EKOŠKOLA

      Ekoškola potvrdila titul ZŠ Jana Wericha na další 3 roky.

Více informací na:

www.ekoskola.cz

a dále

Plán EVVO ZŠ Jana Wericha

Celé Česko čte dětem

0Rodina na kole_big

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Podpora čtenářské gramotnosti

Celé Česko čte dětem

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.