Přesun na obsah

Hledání

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_czlogolink-OP-PPR

zŠ

 

Video upoutávka   * pro budoucí školáky

                              * a pro jejich rodiče

 

Zápis do 1. tříd

 

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví jsou od 25. 2. 2021 všechny osoby ve škole (žáci, pedagogové i nepedagogové) povinny při pobytu uvnitř budovy školy nosit buď respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku, případně obdobný prostředek splňující uvedené požadavky. Za takový prostředek se nepovažuje látková rouška.

Dle MŠMT lze s ohledem na krátký termín pro pořízení požadovaných ochranných prostředků ve dnech 25. – 26. 2. 2021 používat ve vnitřních prostorech budov i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének, tedy i látkovou roušku.

Děkujeme za pochopení a spolupráci

Třídní učitelky a vedení školy

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

OD 4. LEDNA 2021

Vážení rodiče,
z důvodu aktuální epidemiologické situace Vás žádáme, abyste v případě, že Vaše dítě má pozitivní výsledek testu na COVID 19, tuto skutečnost nahlásili třídnímu učiteli/učitelce Vašeho dítěte. Škola má povinnost tuto informaci předat na Hygienickou stanici hlavního města Prahy spolu s kontaktem na Vás.  
Toto opatření bylo nařízeno z důvodu urychlení trasování rizikových kontaktů ze školy.

Děkujeme za spolupráci a do nového roku Vám přejeme hodně zdraví a štěstí.

Vedení školy ZŠ Jana Wericha

Organizace vstupu žáků do budovy školy od 4. 1. 2021

 

Vážení rodiče, milí žáci,
pokud potřebujete po domluvě s vyučujícím vyzvednout zadání práce nebo odevzdat vypracované úkoly, můžete tak učinit u vchodu pro návštěvy v PO, ÚT a PÁ od 8:00 do 13:00 hodin a ve STŘ a ČT od 8:00 do 15:30 hodin.

 

Obědy v době distanční výuky - pozor, změna od 4. 1. 2021

 

Zadání práce pro distanční výuku - One Drive

 

Distanční výuka s vůní pečeného chleba

22.2.2021 21:21 celý článek

     Ve třídě 4. B jsme v přírodovědě probírali učivo „ekosystém pole“. Informace získané ve výuce se snažíme používat v běžném životě. Naučili jsme se, že na poli pěstujeme například obilniny, ze kterých vyrábíme mouku. Žáci Honza K. a Dominik B. se rozhodli udělat „pokus“ – využít mouku k upečení chleba. Zvládli to skvěle. Oba se drželi pokynů v receptu a stihli si během kynutí i zasportovat venku na sněhu. Zkuste to také, budete překvapeni, jak snadné je upéct chléb a jak výborně chutná. Recept najdete na další straně článku, na ilustrační fotografie se podívejte zde.

Článek a recept pro vás připravila: Mgr. Kateřina Kamlachová

Tvoříme i na dálku - VV na 2. stupni ZŠ

15.2.2021 22:00 celý článek

 

     V tomto školním roce jsme neměli mnoho příležitostí tvořit společně ve škole. Žáci 2. stupně dostávají zadání úkolů na dálku, ty plní někteří velmi svědomitě a s velkým tvůrčím nasazením. Ne všem žákům zbývá čas a chuť na výtvarné tvoření, někteří naopak toto období využívají k tvorbě, jsou plni inspirace a snad mají doma také více klidu, aby se do díla pustili a dokončili ho. Přinášíme vám ukázky prací žáků 6. - 8. ročníků, které vznikly v 1. pololetí tohoto školního roku. Na výtvarné práce žáků se můžete podívat zde  a na další zde.

Autor článku a fotografií: Veronika Kurelová

Inline bruslení ve 2. pololetí

26.1.2021 18:26 celý článek

KURZ BUDE ZAHÁJEN, JAKMILE TO PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ DOVOLÍ.

Kurz si klade za cíl seznámit děti s inline bruslením jako s populárním a stále se rozšiřujícím sportem. 

Pololetní vysvědčení

22.1.2021 17:59 celý článek

Vzhledem k omezením osobní přítomnosti žáků ve škole plynoucím z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií covid-19 MŠMT opatřením obecné povahy prodloužilo termín pro předání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení až na dobu, kdy bude osobní přítomnost žáků možná.

Vánoční besídky v naší škole

18.12.2020 21:00 celý článek

     Poslední den školní docházky v tomto kalendářním roce se odvíjel ve znamení vánočních besídek. Překvapení pro zaměstnance si připravilo vedení školy už v sedm hodin ráno. Ve společenské místnosti na pracovníky čekalo v patřičných rozestupech několik stolků a u každého z nich nějaké milé překvapení – dárky v podobě společné fotografie pedagogů, vitamínů, propisovačka s logem k 35. výročí školy, nebo pozornost v podobě ovoce na svačinku, které rozdávali Lenka Červená, Drahuše Bousová, zástupci ředitelky Eva Jakubičková a Václav Soukup, a samozřejmě osobně paní ředitelka Zuzana Martinovská. Potom už učitelé vyrazili ke vchodům pro své žáky, aby si je odvedli do tříd.

Adventní tvoření v 5. A

17.12.2020 22:00 celý článek

     V 5. A se děti pustily do adventního tvoření vánočních svícnů, které se jim podařily jako skutečným profesionálům. Adventnímu tvoření věnovaly několik hodin práce a na výsledku je to skutečně vidět! Každý si svůj svícen mohl nakonec odnést domů, vyzdobit si s ním pak slavnostně prostřený štědrovečerní stůl, a udělat tak radost celé rodině. Jak se svícny dětem podařily, se můžete podívat v naší fotogalerii zde.

Článek Olga Černohorská, fotografie Romana Ladická

Výlet za zvěří do lesa

11.12.2020 22:00 celý článek

     V pátek 11. prosince jsme se s malou skupinkou dětí vypravili do lesů u Mníšku pod Brdy, abychom dovezli zvířátkům něco na zub do krmelce a ptáčkům nějaké dobroty k zavěšení na větvičky. Bylo docela chladno, ale procházka lesem na čerstvém vzduchu byla velice příjemná. Navštívili jsme krmelec a korýtko naplnili mrkví a jablíčky. Ptáčkům jsme na větvičky zavěsili lojové koule a nasypali oříšky. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v Čisovicích, abychom se pokochali krásným Betlémem, zhotoveným místními obyvateli. Všem žákům i učitelům z naší školy, kteří na nadílku pro zvířátka přispěli svými přebytky, moc děkujeme! Na průběh našeho pátečního výletu se můžete podívat zde.

Článek a fotografie Olga Černohorská

Gratulujeme

10.12.2020 23:21 celý článek

Ze srdce gratulujeme Tomáši Slavatovi, kterému Evropská komise udělila prestižní cenu #Beactive Local Hero. 

Advent na naší škole

6.12.2020 22:00 celý článek

     Přišel Advent, a i v této nelehké době, kdy musíme ve škole trávit čas v rouškách, děti přesto nedočkavě vyhlížely Mikuláše, s andělem a čertem, které již tradičně každý rok ztvárňují žáci devátých tříd, a obcházejí mladší spolužáky s nadílkou. Letos ale žádný Mikuláš nepřišel… Aby děti nebyly smutné, v 5. C jsme si třídu vyzdobili nejen Mikulášem, ale hned celou řadou adventních postav, kterými si v dřívějších dobách krátili čekání na Vánoce naši předkové. A nezůstává pouze u výstavy, ale děti si jednotlivé postavy i s jejich zvyky předvádějí jako divadlo, takže jim adventní čas hezky a vesele ubíhá. Jen je trochu mrzí, že postavy nemohou představit také spolužákům v ostatních třídách. Naštěstí máme internet, a tak se na výstavu 5. C můžete podívat alespoň na webových stránkách školy.

Článek a fotografie: Olga Černohorská

Běh ZOO

6.12.2020 21:00 celý článek

     Přípravná třída se pod vedením své paní učitelky Terezy Čadkové zúčastnila ZOO běhu. Jedná se o seriál virtuálních závodů, kterými se podporují zvířátka ze ZOO. Účastníci si mohou vybrat z tras 2 km, 5 km, 8 km, 12 km, dětské trasy 500 m a 1 km, běh s kočárkem 1 km. Nejprve si všichni zvolí trasu, pak se musí zaregistrovat, do mailu dostanou svá startovní čísla, která si vytisknou a mohou s nimi běžet. Fotografie z běhu se opět odešlou a výsledný čas je zapsán do výsledkové listiny. Kdo by se chtěl o závodu dozvědět více, může se podívat na www.zoobeh.cz. Přípravná třída si zaslouží velkou pochvalu, za svou snahu dostali krásné diplomy a medaile, na fotografie se podívejte zde.

Článek Olga Černohorská, fotografie Tereza Čadková

Malí výtvarníci v době distanční výuky

30.11.2020 23:30 celý článek

     V době distanční výuky, která byla velmi náročná jak pro žáky, pro učitele, tak i pro rodiče, se škola snažila v první řadě zajistit výuku hlavních předmětů. Zdálo by se, že všechny výchovy nebyly v popředí zájmu, ale ani na ty jsme při online výuce v žádném případě nezapomínali. A tak děti dostávaly za úkol třeba pomoci doma s úklidem, se zaléváním květin, nebo třeba překvapit rodiče s prostřením a nazdobením stolu ke společné večeři. Velký úspěch mělo také nakreslení „sluníčka pro maminku“ a jeho vylepení na ledničku, což mnohé maminky až někdy dojalo k slzám. A protože se dětem překvapení pro rodiče většinou hodně povedla, bylo by škoda se s nimi nepochlubit také na našem webu. S pracemi našich šikovných dětí se můžete potěšit zde.

Článek: Olga Černohorská, fotografie: archivy rodin žáků

Nástěnka

e-rouška

12.10.2020 14:21

Poděkování

15.6.2020 08:53

Poděkování

26.11.2018 09:41

Velice děkujeme Doc. PaedDr. Janu Farkačovi, CSc., zastupiteli MČ Praha 17, za zprostředkování a financování lípy a dále firmě JENA a Střední lesnické škole Křivoklát za dodání a pomoc při sázení.

IMG_8827

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     235302510

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

Sportovní tábor

2021

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Podpora čtenářské gramotnosti

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.