Přesun na obsah

Hledání

Vážení rodiče,

           děkujeme za Váš zájem o naši ZŠ. Připravili jsme pro Vás přehled těch nejdůležitějších i méně důležitých informací, které se Vám mohou hodit při výběru školy pro Vaše dítě. Vaše další otázky rádi zodpovíme emailem, telefonicky i osobně.

Mgr. Zuzana Martinovská - ředitelka školy

Mgr. Eva Jakubičková - zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň

a tým pedagogů

 

Schůka plánovaná pro rodiče budoucích školáků na 23. 11. 2021 se z důvodu zhoršené epidemiologické situace neuskuteční. Těšíme se na shledanou při Dni otevřeních dveří 23. 2. 2022. O způsobu jeho konání Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení

 

Informace k zápisu na školní rok 2022/2023 budou upřesněny  po vydání příslušné vyhlášky.

 

Kdo?

 • děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016
 • děti, kterým byl v loňském roce na naší ZŠ povolen odklad školní docházky

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku

Termín podání žádosti není kritériem pro přijetí.

Vyučovacím jazykem na naší ZŠ je český jazyk.

 

Spádová oblast

Dle Vyhlášky č. 4/2021 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol jsou spádovou oblastí ZŠ Jana Wericha tyto ulice:

Augustova
Bazovského
Bendova
Galandova
Hekova
Hofbauerova
Karlovarská č. p. 126, 427
Ke Kaménce
K mostku
Kolínova
Kristiánova
K šancím

Lehotského
Makovského – č. p. 1146-1148, 1331-1333, 1335-1341
Na moklině
Pod Martinem
Severýnova
Šimonova
Španielova
Žufanova
U kaménky
Žalanského

  

Odklad školní docházky

 • žádost o odklad školní docházky je třeba podložit doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • v případě udělení odkladu školní docházky je nutné vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje dítěte docházkou do mateřské školy, případně do přípravné třídy základní školy
 • potřebujete-li individuální pomoc nebo konzultaci v konkrétním případě, obraťte se na Školní poradenské pracoviště.

Přípravná třída

ZŠ Jana Wericha plánuje pro školní rok 2022/2023 otevřít přípravnou třídu. 

Kritéria pro přijímání žáků do přípravné třídy

 

 

Doporučení Školního poradenského pracoviště k zápisu do 1. ročníku

Desatero předškoláka (MŠMT)

Jak můžete pomoci svým dětem - doporučení MŠMT

 

Proč právě k nám?

 1. Usnadňujeme začátek prvňáčkům
  - nízký počet žáků v 1. třídách, bezplatný kurz předškoláků*, alternativní metody nácviku čtení
 2. Komunikujeme s rodiči a veřejností
  -škola je nositelem prestižní značky Rodiče vítáni
 3. Vychováváme dětskou osobnost
  - zajímá nás, jaký člověk vyroste z našeho žáka
 4. Učíme se jazyky
  - anglický jazyk od 1. třídy, později na výběr další cizí jazyk (německý, ruský, španělský), výjezdy do zahraničí
 5. Učíme se činnostně
  - netradiční způsoby výuky, moderní trendy v pedagogice
 6. Učíme pracovat s informacemi
  - moderní interaktivní třídy, odborné pracovny, počítačové učebny
 7. Integrujeme
  - práce s žáky s poruchami učení, práce s nadanými dětmi a s žáky cizinci
 8. Máme Školní poradenské pracoviště
  - školní psycholog, speciální pedagog, metodik prevence a výchovný poradce
 9. Sportujeme
  - třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, atletický, softbalový a volejbalový klub
 10. Nabízíme široký výběr volnočasových aktivit
  - školní družina, školní klub a agentura Kroužky a další

*v letošním školním roce se vzhledem k Mimořádným opatřením vlády ČR kurz pravděpodobně neuskuteční

 

Desatero budoucího školáka

Desatero pro rodiče budoucího školáka

 

Školní poradenské pracoviště nabízí své služby žákům naší školy, jejich rodičům a pedagogům.

Tým ŠPP je tvořen výchovnými poradci, školním metodikem prevence, etopedem, asistenty pedagoga, školním psychologem a školními speciálními pedagogy.

Všichni společně úzce spolupracujeme.

O každé dítě pečuje ŠPP jako o jedinečnou osobnost, zaměřuje se na konkrétní pomoc žákům nadaným,

žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,

poskytuje etopedickou péči a prevenci rizikového chování,

realizuje individuální reedukace pro žáky s IVP a specifickými vzdělávacími potřebami.

Pomáhá řešit osobní a rodinné problémy, poskytuje služby zákonným zástupcům v oblasti výchovné a vzdělávací a v oblasti kariérového poradenství.

Preventivní prací pozitivně ovlivňuje vztahy a klima ve třídě i v celé škole.

Aktivity ŠPP jsou formou individuálních konzultací, skupinové práce, výjezdů tříd s primárně preventivní a psychologickou náplní.

Školní poradenské pracoviště se podílí na realizaci zápisu, kde jsme připraveni Vám nabídnout konzultaci ohledně nástupu do první třídy, popřípadě odkladu povinné školní docházky.

Dále spolupracujeme na Kurzu škola hrou aneb do školy se těšíme.

 

 

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     731202331

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

  

UV sterilizace logo

Celé Česko čte dětem

0Rodina na kole_big

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Podpora čtenářské gramotnosti

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.