Přesun na obsah

Hledání

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_czlogolink-OP-PPR

zŠ

 

Provoz školy od 3. 5. 2021 - 2. stupeň

    Testování žáků 2. stupeň

Od 3. 5. 2021 bude za příznivého počasí tělesná výchova probíhat ve venkovních prostorách školy. V mimořádném opatření je uvedena výjimka z nošení ochrany dýchacích cest (tedy bez roušek nebo respirátorů) pro školní vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje jejich nošení.

Děkujeme za spolupráci

Vedení školy

 

Provoz školy od 12. 4. 2021 - 1. stupeň

Testování žáků 1. stupeň

Změny od 3. 5. 2021

Vážení rodiče,

od 3. 5. 2021 dochází ke změně ve frekvenci testování u žáků 1. stupně. Žáci se budou testovat jednou týdně vždy v pondělí samotestovacími antigenními testy.

Veškerá další organizace rotační výuky na 1. stupni se nemění.

Od 3. 5. 2021 bude za příznivého počasí tělesná výchova probíhat ve venkovních prostorách školy. V mimořádném opatření je uvedena výjimka z nošení ochrany dýchacích cest (tedy bez roušek nebo respirátorů) pro školní vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje jejich nošení.

Děkujeme za spolupráci

Vedení školy

 

 

 

Informace k testování uchazečů o studium na středních školách

 

 
Vážení rodiče, milí žáci,

pokud potřebujete po domluvě s vyučujícím vyzvednout zadání práce nebo odevzdat vypracované úkoly, můžete tak učinit u vchodu pro návštěvy v PO, ÚT a PÁ od 8:00 do 13:00 hodin a ve STŘ a ČT od 8:00 do 15:30 hodin.

 

Vážení rodiče,
z důvodu aktuální epidemiologické situace Vás žádáme, abyste v případě, že Vaše dítě má pozitivní výsledek testu na COVID 19, tuto skutečnost nahlásili třídnímu učiteli/učitelce Vašeho dítěte. Škola má povinnost tuto informaci předat na Hygienickou stanici hlavního města Prahy spolu s kontaktem na Vás.  
Toto opatření bylo nařízeno z důvodu urychlení trasování rizikových kontaktů ze školy.

Děkujeme za spolupráci.

Vedení školy ZŠ Jana Wericha

 

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví jsou od 25. 2. 2021 všechny osoby ve škole (žáci, pedagogové i nepedagogové) povinny při pobytu uvnitř budovy školy nosit buď respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku, případně obdobný prostředek splňující uvedené požadavky. Za takový prostředek se nepovažuje látková rouška.

Děkujeme za pochopení a spolupráci

Třídní učitelky a vedení školy

Malujeme a kreslíme i v distanční výuce

14.4.2021 15:53 celý článek

     Žáci tříd 6. B, 6. C, 8. B, 9. A a 9. B velmi pěkně pracují i v době distanční výuky. Vznikají velmi krásná výtvarná díla, přestože většina jejich práce je zcela individuální, založená pouze na mých pokynech v online výuce. V poslední době jsme se věnovali například těmto tématům: ptáček v zimě, pavoučí síť, vzdušný balón, monogram a velikonoční beránek. Věřím, že i vám obrázky udělají radost. Obrázky žáků si můžete prohlédnout zde.

     Autor článku a fotografií: Jana Fišerová 

Přijímací řízení na SŠ a výdej zápisových lístků

18.3.2021 11:10 celý článek

Vážení rodiče,

chtěla bych Vás seznámit s aktuálními informacemi ohledně přijímacího řízení na střední školy.

Vzhledem k aktuální situaci jsou posunuty termíny jednotné přijímací zkoušky takto:

Distanční výuka s vůní pečeného chleba

22.2.2021 21:21 celý článek

     Ve třídě 4. B jsme v přírodovědě probírali učivo „ekosystém pole“. Informace získané ve výuce se snažíme používat v běžném životě. Naučili jsme se, že na poli pěstujeme například obilniny, ze kterých vyrábíme mouku. Žáci Honza K. a Dominik B. se rozhodli udělat „pokus“ – využít mouku k upečení chleba. Zvládli to skvěle. Oba se drželi pokynů v receptu a stihli si během kynutí i zasportovat venku na sněhu. Zkuste to také, budete překvapeni, jak snadné je upéct chléb a jak výborně chutná. Recept najdete na další straně článku, na ilustrační fotografie se podívejte zde.

Článek a recept pro vás připravila: Mgr. Kateřina Kamlachová

Tvoříme i na dálku - VV na 2. stupni ZŠ

15.2.2021 22:00 celý článek

 

     V tomto školním roce jsme neměli mnoho příležitostí tvořit společně ve škole. Žáci 2. stupně dostávají zadání úkolů na dálku, ty plní někteří velmi svědomitě a s velkým tvůrčím nasazením. Ne všem žákům zbývá čas a chuť na výtvarné tvoření, někteří naopak toto období využívají k tvorbě, jsou plni inspirace a snad mají doma také více klidu, aby se do díla pustili a dokončili ho. Přinášíme vám ukázky prací žáků 6. - 8. ročníků, které vznikly v 1. pololetí tohoto školního roku. Na výtvarné práce žáků se můžete podívat zde  a na další zde.

Autor článku a fotografií: Veronika Kurelová

Inline bruslení ve 2. pololetí

26.1.2021 18:26 celý článek

KURZ BUDE ZAHÁJEN, JAKMILE TO PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ DOVOLÍ.

Kurz si klade za cíl seznámit děti s inline bruslením jako s populárním a stále se rozšiřujícím sportem. 

Pololetní vysvědčení

22.1.2021 17:59 celý článek

Vzhledem k omezením osobní přítomnosti žáků ve škole plynoucím z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií covid-19 MŠMT opatřením obecné povahy prodloužilo termín pro předání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení až na dobu, kdy bude osobní přítomnost žáků možná.

Vánoční besídky v naší škole

18.12.2020 21:00 celý článek

     Poslední den školní docházky v tomto kalendářním roce se odvíjel ve znamení vánočních besídek. Překvapení pro zaměstnance si připravilo vedení školy už v sedm hodin ráno. Ve společenské místnosti na pracovníky čekalo v patřičných rozestupech několik stolků a u každého z nich nějaké milé překvapení – dárky v podobě společné fotografie pedagogů, vitamínů, propisovačka s logem k 35. výročí školy, nebo pozornost v podobě ovoce na svačinku, které rozdávali Lenka Červená, Drahuše Bousová, zástupci ředitelky Eva Jakubičková a Václav Soukup, a samozřejmě osobně paní ředitelka Zuzana Martinovská. Potom už učitelé vyrazili ke vchodům pro své žáky, aby si je odvedli do tříd.

Adventní tvoření v 5. A

17.12.2020 22:00 celý článek

     V 5. A se děti pustily do adventního tvoření vánočních svícnů, které se jim podařily jako skutečným profesionálům. Adventnímu tvoření věnovaly několik hodin práce a na výsledku je to skutečně vidět! Každý si svůj svícen mohl nakonec odnést domů, vyzdobit si s ním pak slavnostně prostřený štědrovečerní stůl, a udělat tak radost celé rodině. Jak se svícny dětem podařily, se můžete podívat v naší fotogalerii zde.

Článek Olga Černohorská, fotografie Romana Ladická

Výlet za zvěří do lesa

11.12.2020 22:00 celý článek

     V pátek 11. prosince jsme se s malou skupinkou dětí vypravili do lesů u Mníšku pod Brdy, abychom dovezli zvířátkům něco na zub do krmelce a ptáčkům nějaké dobroty k zavěšení na větvičky. Bylo docela chladno, ale procházka lesem na čerstvém vzduchu byla velice příjemná. Navštívili jsme krmelec a korýtko naplnili mrkví a jablíčky. Ptáčkům jsme na větvičky zavěsili lojové koule a nasypali oříšky. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v Čisovicích, abychom se pokochali krásným Betlémem, zhotoveným místními obyvateli. Všem žákům i učitelům z naší školy, kteří na nadílku pro zvířátka přispěli svými přebytky, moc děkujeme! Na průběh našeho pátečního výletu se můžete podívat zde.

Článek a fotografie Olga Černohorská

Gratulujeme

10.12.2020 23:21 celý článek

Ze srdce gratulujeme Tomáši Slavatovi, kterému Evropská komise udělila prestižní cenu #Beactive Local Hero. 

Advent na naší škole

6.12.2020 22:00 celý článek

     Přišel Advent, a i v této nelehké době, kdy musíme ve škole trávit čas v rouškách, děti přesto nedočkavě vyhlížely Mikuláše, s andělem a čertem, které již tradičně každý rok ztvárňují žáci devátých tříd, a obcházejí mladší spolužáky s nadílkou. Letos ale žádný Mikuláš nepřišel… Aby děti nebyly smutné, v 5. C jsme si třídu vyzdobili nejen Mikulášem, ale hned celou řadou adventních postav, kterými si v dřívějších dobách krátili čekání na Vánoce naši předkové. A nezůstává pouze u výstavy, ale děti si jednotlivé postavy i s jejich zvyky předvádějí jako divadlo, takže jim adventní čas hezky a vesele ubíhá. Jen je trochu mrzí, že postavy nemohou představit také spolužákům v ostatních třídách. Naštěstí máme internet, a tak se na výstavu 5. C můžete podívat alespoň na webových stránkách školy.

Článek a fotografie: Olga Černohorská

Nástěnka

Konzultace 11. 5. 2021

3.5.2021 16:07

Vážení rodiče,

v úterý 11. 5. 2021 budou probíhat konzultace pro rodiče od 16:00 do 18:00 hodin. Vzhledem k situaci COVID- 19 se konzultace uskuteční korespondenční formou. Rodiče mohou kontaktovat jednotlivé vyučující přes ŠOL nebo email.

                                                                                                              Děkujeme za spolupráci

e-rouška

12.10.2020 14:21

Poděkování

15.6.2020 08:53

Poděkování

26.11.2018 09:41

Velice děkujeme Doc. PaedDr. Janu Farkačovi, CSc., zastupiteli MČ Praha 17, za zprostředkování a financování lípy a dále firmě JENA a Střední lesnické škole Křivoklát za dodání a pomoc při sázení.

IMG_8827

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     235302510

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

Sportovní tábor

2021

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Podpora čtenářské gramotnosti

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.