Přesun na obsah

Hledání

 

Asistent pedagoga

je podpůrnou personální službou žákům se speciálními vzdělávacími potřebami při vzdělávání. Vždy pracuje pod metodickým vedením pedagoga – třídního učitele nebo učitele odborných předmětů, který zodpovídá za průběh i výsledky vzdělávání. Podporu asistentovi pedagoga poskytují odborní pracovníci školských poradenských zařízení.

 

Hlavními činnostmi asistenta pedagoga jsou:

§    individuální pomoc žákům při začleňování se a přizpůsobení se školnímu prostředí

§    individuální pomoc žákům při zprostředkování učební látky

§    pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti

§    pomoc při vzájemné komunikaci pedagogů se žáky a žáků mezi sebou, pomoc při spolupráci se zákonnými zástupci žáka

Školská poradenská zařízení – pedagogicko psychologické poradny (PPP), především však speciálně pedagogická centra (SPC) – mají při zajišťování podpůrných služeb asistenta pedagoga zásadní význam. Jejich úloha spočívá v doporučení služby asistenta pedagoga vzhledem ke speciálním vzdělávacím potřebám dítěte, žáka nebo studenta se speciálními vzdělávacími potřebami. Doporučení školského poradenského zařízení je poskytováno v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. tak, aby vytvářelo vhodný podklad pro žádost ředitele školy o zřízení funkce asistenta pedagoga. Jedná se především o ustanovení týkající se zdůvodnění potřeby zřízení funkce asistenta pedagoga a doporučené náplně práce asistenta pedagoga. Vyjádření školského poradenského zařízení musí být v souladu s případnými podklady pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu (IVP) žáka ve smyslu § 18 školského zákona č. 561/2004 Sb.

Bez vyjádření školského poradenského zařízení nemůže ředitelství školy žádost o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga uplatňovat.

 

Dana Marková - PT, koordinátor asistentů

 

 

Nástěnka

UPOZORNĚNÍ - KROUŽKY

7.2.2020 08:44

Z organizačních důvodů se do odvolání ruší kroužky MAŽORETKY a KERAMIKA.

Děkujeme za pochopení.

Změna čísla účtu Spolku přátel ZŠJW

28.1.2020 19:21

Nové číslo účtu je: 2201756495/2010

Připomínáme, že s účinností od školního roku 2019/2020 lze hradit příspěvek spolku pouze převodem na účet.

Do zprávy pro příjemce je nutné vždy uvést celé jméno žáka a třídu!

Hledáme vychovatele ŠD

6.1.2020 15:12

ZŠ Jana Wericha hledá vychovatelku/vychovatele do šk. družiny. Nástup ihned, v případě zájmu volejte na tel. 602832209.

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     235302510

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Podpora čtenářské gramotnosti

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.