Přesun na obsah

Hledání

Řády školy:

1) Školní řád ZŠ Jana Wericha - platnost od 12. 9. 2022

    (určeno žákům a rodičům)

    Příloha č. 1 Školního řádu ZŠ Jana Wericha - Pravidla pro hodnocení  výsledků vzdělávání žáků    - platnost od 12. 9. 2022

Dodatek č. 1 Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků: Hodnocení  výsledků vzdělávání v rámci distanční výuky

Příloha č. 2 Školního řádu ZŠ Jana Wericha - Bodový systém

    platnost od 12. 9. 2022 

 

2) Řád školní družiny - platnost od 2. 9. 2019

3) Řád školního klubu - platnost od 1. 9. 2011

4) Řád školní jídelny - platnost od 1. 9. 2022

5) Provozní řád sportovního areálu ZŠ Jana Wericha 

    platnost od 1. 9. 2011

 

Výroční zprávy:

Výroční zpráva 2021 (za školní rok 2020/2021)

Výroční zpráva o poskytování informací (za rok 2013)

 

Smlouvy:

V současné době neprobíhají žádné zakázky s povinně zveřejňovanými smlouvami.

 

Další povinně zveřejňované dokumenty:

Koncepce školy

Preventivní program školy

Interní směrnice k realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

 

Nástěnka

Výsledky autoevaluačního dotazníku

9.1.2023 16:11

Výsledky autoevaluačního dotazníkového šetření pro zákonné zástupce naleznete zde.

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     731202331

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

  

UV sterilizace logo

Celé Česko čte dětem

0Rodina na kole_big

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Podpora čtenářské gramotnosti

Celé Česko čte dětem

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.