Přesun na obsah

Hledání

Les do kapsy

21.10.2021 22:55 rubrika: Akce ZŠ doporučit, tisk

Les do kapsy

A JE TO! Máme školní les, výukový les nebo les do kapsy. Říkejte našemu lesu, jak chcete, faktem ale zůstává, že žáci Základní školy Jana Wericha a Mensa gymnázia zasadili na školním pozemku téměř 1000 listnatých stromů (dubů, lip, habrů, jilmů, bříz, olší, jeřábů, topolů, svíd, hlohů a dalších).

Před vlastní výsadbou nastal první velký problém - jak stromky rovnoměrně rozmístit? V hodinách pracovních činností žáci pozemek přeměřili a spolu s vyučujícími vykolíkovali jednotlivá pole. Potom jen vypočítali plochu a rozdělili potřebný počet stromků. A měli jsme využití lesa v matematice.

Naštěstí vedení školy objednalo pěkné počasí, rozpis tříd byl připraven podle rozvrhu tak, aby žáci nepřišli o hlavní předměty, a v úterý 19. října nastoupili první „lesní dělníci“ na místo budoucího lesa. Trochu nás zaskočilo ranní vysílání Studia 6 s natáčením přímého vstupu, nervozitu jsme však brzy překonali a začali sázet. Děti pracovaly s nadšením. Bojovaly s tvrdou zeminou. Hloubily, sázely, urovnávaly plochu a les nám rostl přímo před očima. Ranní televizní vstup se povedl a výstižně ukázal, co se vlastně v naší škole děje.

Během úterního a středečního dopoledne žáci vysadili téměř všechny stromky. Poslední stromečky byly určeny pro dobrovolníky, paní starostku a ředitelky ZŠ a Mensa gymnázia.  Ve 14 hodin jsme měli hotovo a mohli jsme začít oslavovat. Všechny účastníky na začátek akce pozval sbor trubačů ze Střední lesnické školy a odborného učiliště Křivoklát, potom promluvil pan Jan Froněk ze Vzdělávacího centra Tereza, které je garantem projektu, a následovalo vysazení posledních stromků. Paní starostka a ředitelky obou škol za vydatné pomoci žáčků naší školy vysadily připravenou lípu a dva jeřáby. Pak se k nim připojili i rodiče nebo prarodiče s dětmi a sázeli, přidávali dřevní štěpku a rovnali terén.

Po zahájení žáci druhého stupně a studenti Mensa Gymnázia připravili pro mladší spolužáky zajímavé úkoly zaměřené na poznání lesních rostlin a zvířat. Nakreslili hezké obrázky, zajistili spoustu přírodního materiálu, vytvořili zvukové i praktické ukázky. Na padesáti stanovištích tak děti rozlišovaly stopy zvířátek, druhy ptáků, jedovaté houby od jedlých. Poznávaly také hlasy zvířat, stromová patra, druhy šišek a plodů. Přiřazovaly lesní plody ke keřům a zvířátkům potravu. Vyzkoušely si lukostřelbu, skákat jako zajíc nebo jelen, nebály se jít poslepu neznámým lesním prostředím. Šikulové si mohli vyrobit přírodní tužku, růži z listů, medaili nebo třídit semínka. Zahráli si pexeso, sbírali šišky na čas, házeli kroužkem. Zjistili také, co se ze dřeva vyrábí, jak se stromky pěstují a jak je mohou chránit.

V krásném slunečném odpoledni jsme si slavnost všichni hezky užili. „Les ve škole“ je pro děti v okolí úžasná věc. Dnes už vědí, jak a čím je les důležitý. Jsme rádi, že ho v naší zahradě máme. Je zatím maličký, ale poroste a my budeme sledovat, jak mu to jde.

Na závěr chceme poděkovat trubačům ze Střední lesnické školy Křivoklát, všem učitelům a žákům, kteří se podíleli na výsadbě a přípravě stanovišť a Sboru dobrovolných hasičů Řepy, kteří ochotně na závěr slavnosti stromky zalili. Udělali tím velikou radost nejen stromečkům, ale i přihlížejícím dětem, které se začaly v novém lese "zabydlovat".

  Iveta Javůrková

Jana Fišerová

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     731202331

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

  

UV sterilizace logo

Celé Česko čte dětem

0Rodina na kole_big

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Podpora čtenářské gramotnosti

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.