Přesun na obsah

Hledání

ŠKOLNÍ KNIHOVNA A ČÍTÁRNA

Provozní doba

Úterý   13:00   -   14:00

Středa   13:00  -   14:00

Pokud je relaxační přestávka v budově školy, je knihovna kromě středy přístupná i v době této přestávky.

Novinky ve školní knihovně (dostupné od března 2022):

IMG_8835

 

Ve škole máme pro naše děti sbírku zajímavých knih. Jedná se především o beletrii, encyklopedie a další doplňkovou četbu. Knihovnice - paní učitelka Barbora Bousová a paní učitelka Hana Klusáčková - se těší na stálé i nové čtenáře.

Knihovnu s čítárnou využívají naši žáci v dopoledních hodinách při výuce i k samostudiu po vyučování. Kromě písemných materiálů je k dispozici počítač s připojením k internetu. Na vybavení knihovny a výukové materiály pravidelně přispívá SP ZŠJW (Spolek přátel ZŠ Jana Wericha), kterému tímto velice děkujeme.

 

Nástěnka

Výsledky autoevaluačního dotazníku

9.1.2023 16:11

Výsledky autoevaluačního dotazníkového šetření pro zákonné zástupce naleznete zde.

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     731202331

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

  

UV sterilizace logo

Titul EKOŠKOLA

      Ekoškola potvrdila titul ZŠ Jana Wericha na další 3 roky.

Více informací na:

www.ekoskola.cz

a dále

Plán EVVO ZŠ Jana Wericha

Celé Česko čte dětem

0Rodina na kole_big

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Podpora čtenářské gramotnosti

Celé Česko čte dětem

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.