Přesun na obsah

Hledání

ZŠ Jana Wericha je velká sídlištní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků, sportovní tradicí a nadstandardní psychologickou a speciálně pedagogickou péčí o žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami.

Ve výchovném a vzdělávacím procesu se naše škola zaměřuje zejména na všestranný, harmonický rozvoj osobnosti žáka, na akceptování individuálních vývojových odlišností dětí, na podporu speciálních výukových potřeb žáků nadprůměrně nadaných i žáků jistým způsobem handicapovaných.

Od šestého ročníku zřizujeme třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. 

Uplatňujeme atypický model péče o žáka se speciálními výukovými potřebami (např. s dyslexií, dysortografií, tělesným nebo smyslovým postižením apod.)

V programu primární prevence sociálně negativních jevů klademe především důraz na pozitivní využívání volného času dětí. Přes organizační komplikace se snažíme stále rozšiřovat bohatou nabídku zájmových aktivit školního klubu, školního sportovního klubu a školní družiny.

 

Koncept třídy/skupiny s rozšířenou výukou tělesné výchovy

  1. Hlavním cílem a zaměřením těchto tříd je všestranná sportovní příprava se specializací na atletické disciplíny.
  2. Výběr do těchto tříd probíhá na základě talentových zkoušek, které se skládají ze základních atletických disciplín.
  3. Hodinová dotace tělesné výchovy je zvýšena na 4 hodiny týdně v 6. - 8. ročníku a na 3 hodiny týdně v 9. ročníku.
  4. Během školního roku proběhne 1–2x ověření všestranné sportovní zdatnosti žáků, na základě kterého bude rozhodnuto o jejich pokračování ve sportovní třídě.
  5. Za nevhodné chování či slabý prospěch v ostatních předmětech daného ročníku může být žák ze sportovní třídy přeřazen do třídy všeobecné.
  6. Obsah hodin tělesné výchovy je v těchto třídách řízen dle speciálního tematického plánu, který je koncipován tak, aby byl naplněn hlavní cíl třídy/skupiny s RVTV, a který je uzpůsoben kalendáři jednotlivých sportovních soutěží.
  7. Je předpoklad, že žáci ze třídy/skupiny s RVTV reprezentují školu na sportovních soutěžích.

Gratulujeme

10.12.2020 23:21 rubrika: ZŠJW celý článek

Ze srdce gratulujeme Tomáši Slavatovi, kterému Evropská komise udělila prestižní cenu #Beactive Local Hero. 

Výsledky přijímacího řízení do třídy s RVJ

30.4.2014 13:08 rubrika: ZŠJW celý článek

V níže uvedeném dokumentu uvádíme seznam kódů těch žáků, kteří byli zařazeni do 3. třídy s rozšířenou výukou jazyků. Všichni žáci, kteří se zúčastnili výběrového řízení, dnes obdrželi písemnou informaci o jeho výsledku.

Žáci přijatí do 3. třídy s RVJ pro šk. rok 2014/2015

Záchrana poraněné poštolky

23.4.2014 14:55 rubrika: ZŠJW celý článek

Poštolka obecná – zhruba tříletý sameček, dobře živený a plně vybarvený, se objevil ve čtvrtek 17. 4. 2014 v podvečer pod naším vánočním stromem, podruhé byl zaregistrován v pátek kolem oběda na lavičce ve velkém atriu. Bohužel fotografovaný pták neměl celé levé křídlo, o které pravděpodobně přišel někdy během letu a k nám se dostal nějakou nepochopitelnou záhadou.

 

Seznam žáků přijatých do 1. tříd - registrační čísla

11.2.2014 14:00 rubrika: ZŠJW celý článek

Přinášíme seznam registračních čísel žáků přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015.

Zápis do 1. tříd zdárně proběhl

9.2.2014 19:44 rubrika: ZŠJW celý článek

Ve dnech 5. a 6. února 2014 uvítala ZŠ Jana Wericha  budoucí prvňáčky a jejich rodiče při zápisu.  Každé z dětí dostalo malou knížku plnou domácích zvířátek, která potřebovala jeho pomoc se splněním úkolů.

Včelařský kroužek – Řepské včelky

4.2.2014 20:28 rubrika: ZŠJW celý článek

Rádi bychom informovali děti a jejich rodiče o nově připravovaném včelařském kroužku, který vzniká na základní škole Jana Wericha. Včelařský kroužek s názvem Řepské včelky je určen pro všechny mladé zájemce o obor včelařství. Hlavním posláním je výchova mladých včelařů, kteří získáním zkušeností s chovem včel mohou objevit způsob jak trávit svůj volný čas a zároveň pomoci našemu životnímu prostředí.

Den otevřených dveří proběhl v přátelské atmosféře

31.1.2014 11:37 rubrika: ZŠJW celý článek

Ve středu 15. ledna přivítala ZŠ Jana Wericha návštěvníky u příležitosti Dne otevřených dveří. Zájemci si mohli prohlédnout veškeré prostory školy.

Školení pro učitele v rámci projektu saferinternet.cz

7.5.2013 12:49 rubrika: ZŠJW celý článek

Dne 6. 5. 2013 se uskutečnilo školení pedagogického sboru na téma Bezpečný internet.
   1 2   

Nástěnka

Výsledky autoevaluačního dotazníku

9.1.2023 16:11

Výsledky autoevaluačního dotazníkového šetření pro zákonné zástupce naleznete zde.

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     731202331

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

  

UV sterilizace logo

Titul EKOŠKOLA

      Ekoškola potvrdila titul ZŠ Jana Wericha na další 3 roky.

Více informací na:

www.ekoskola.cz

a dále

Plán EVVO ZŠ Jana Wericha

Celé Česko čte dětem

0Rodina na kole_big

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Podpora čtenářské gramotnosti

Celé Česko čte dětem

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.