Přesun na obsah

Hledání

ZŠ Jana Wericha je velká sídlištní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků, sportovní tradicí a nadstandardní psychologickou a speciálně pedagogickou péčí o žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami.

Ve výchovném a vzdělávacím procesu se naše škola zaměřuje zejména na všestranný, harmonický rozvoj osobnosti žáka, na akceptování individuálních vývojových odlišností dětí, na podporu speciálních výukových potřeb žáků nadprůměrně nadaných i žáků jistým způsobem handicapovaných.

Od třetího ročníku zřizujeme třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků. Mladší žáci (1.-2. třída) mají rovněž výuku cizího jazyka zařazenu mezi povinné vyučovací předměty.

Uplatňujeme atypický model péče o žáka se speciálními výukovými potřebami (např. s dyslexií, dysortografií, tělesným nebo smyslovým postižením apod.)

V programu primární prevence sociálně negativních jevů klademe především důraz na pozitivní využívání volného času dětí. Přes organizační komplikace se snažíme stále rozšiřovat bohatou nabídku zájmových aktivit školního klubu, školního sportovního klubu a školní družiny.

Výsledky přijímacího řízení do třídy s RVJ

30.4.2014 13:08 rubrika: ZŠJW celý článek

V níže uvedeném dokumentu uvádíme seznam kódů těch žáků, kteří byli zařazeni do 3. třídy s rozšířenou výukou jazyků. Všichni žáci, kteří se zúčastnili výběrového řízení, dnes obdrželi písemnou informaci o jeho výsledku.

Žáci přijatí do 3. třídy s RVJ pro šk. rok 2014/2015

Záchrana poraněné poštolky

23.4.2014 14:55 rubrika: ZŠJW celý článek

Poštolka obecná – zhruba tříletý sameček, dobře živený a plně vybarvený, se objevil ve čtvrtek 17. 4. 2014 v podvečer pod naším vánočním stromem, podruhé byl zaregistrován v pátek kolem oběda na lavičce ve velkém atriu. Bohužel fotografovaný pták neměl celé levé křídlo, o které pravděpodobně přišel někdy během letu a k nám se dostal nějakou nepochopitelnou záhadou.

 

Seznam žáků přijatých do 1. tříd - registrační čísla

11.2.2014 14:00 rubrika: ZŠJW celý článek

Přinášíme seznam registračních čísel žáků přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015.

Zápis do 1. tříd zdárně proběhl

9.2.2014 19:44 rubrika: ZŠJW celý článek

Ve dnech 5. a 6. února 2014 uvítala ZŠ Jana Wericha  budoucí prvňáčky a jejich rodiče při zápisu.  Každé z dětí dostalo malou knížku plnou domácích zvířátek, která potřebovala jeho pomoc se splněním úkolů.

Včelařský kroužek – Řepské včelky

4.2.2014 20:28 rubrika: ZŠJW celý článek

Rádi bychom informovali děti a jejich rodiče o nově připravovaném včelařském kroužku, který vzniká na základní škole Jana Wericha. Včelařský kroužek s názvem Řepské včelky je určen pro všechny mladé zájemce o obor včelařství. Hlavním posláním je výchova mladých včelařů, kteří získáním zkušeností s chovem včel mohou objevit způsob jak trávit svůj volný čas a zároveň pomoci našemu životnímu prostředí.

Den otevřených dveří proběhl v přátelské atmosféře

31.1.2014 11:37 rubrika: ZŠJW celý článek

Ve středu 15. ledna přivítala ZŠ Jana Wericha návštěvníky u příležitosti Dne otevřených dveří. Zájemci si mohli prohlédnout veškeré prostory školy.

Školení pro učitele v rámci projektu saferinternet.cz

7.5.2013 12:49 rubrika: ZŠJW celý článek

Dne 6. 5. 2013 se uskutečnilo školení pedagogického sboru na téma Bezpečný internet.

Žáci přijatí k základnímu vzdělávání ve šk. roce 2013/2014

18.2.2013 16:25 rubrika: ZŠJW celý článek

Seznam registračních čísel dětí přijatých pro školní rok 2013/2014 k základnímu vzdělávání do ZŠ Jana Wericha stahujte zde.

   1 2   

Nástěnka

Úprava rozvrhu

10.6.2019 23:16

Ve dnech 19. - 27. 6. 2019 dochází k souvislosti s ukončením školního roku k úpravě rozvrhu. 1. stupeň končí výuku v 11.45, 2. stupeň ve 12.40. 

28. 6. 2019 bude vydávání vysvědčení pro všechny třídy ukončeno v 8.45.

Obědy ve školní jídelně se 28. 6. vydávají od 10 do 12 hodin.

Vracení knih do školní knihovny

3.6.2019 13:27

Prosíme o navrácení všech knih vypůčených v průběhu šk. roku ze školní knihovny. V červnu již nebudou realizovány nové výpůjčky. Na všechny čtenáře se těšíme opět v září.

Vaše knihovnice

Volná místa

10.4.2019 21:57

Hledáme správce sportovního areálu a vnitřních prostor (šatny a zázemí) v čase od 16:00 do 20:00 hodin. Možno i na živnostenský list.

Požadujeme zodpovědnost, časovou flexibilitu.

Nabízíme příjemné pracovní prostředí, kancelář a sklad materiálu k dispozici.

V případě zájmu volejte na tel. 235 314 162.

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     235302510

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Podpora čtenářské gramotnosti

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.