Přesun na obsah

Hledání

Funkce na škole pro šk. rok 2022/2023

Ředitelka školy

(statutární orgán)

Mgr. Zuzana Martinovská

Zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň

 

Mgr. Eva Jakubičková 

Zástupce ředitelky pro 2. stupeň

(zástupce statutárního orgánu)

Mgr. Václav Soukup

Vedoucí ŠPP,

školní metodik prevence,

výchovná poradkyně pro 1. stupeň

Mgr. Eva Jakubičková

poradkyně pro volbu povolání

Výchovná poradkyně pro 2. stupeň

PaedDr. Klára Vítková Rulíková

Školní psycholog

PhDr. Irena Kitzbeger Vlachynská

Vedoucí školní družiny

Alena Pohlová
Vedoucí školní jídelny Jiří Kuneš

 

Školní poradenské pracoviště

PaedDr. Klára Vítková Rulíková – vedoucí ŠPP, výchovný poradce pro 2. stupeň

Mgr. Eva Jakubičková  - školní metodik prevence, výchovný poradce pro 1. stupeň

PhDr. Irena Kitzberger Vlachynská – školní psycholog

Mgr. Martina Miková - podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Bc. Dana Marková – koordinátor asistentů

 

 

 

Nástěnka

Výsledky autoevaluačního dotazníku

9.1.2023 16:11

Výsledky autoevaluačního dotazníkového šetření pro zákonné zástupce naleznete zde.

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     731202331

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

  

UV sterilizace logo

Titul EKOŠKOLA

      Ekoškola potvrdila titul ZŠ Jana Wericha na další 3 roky.

Více informací na:

www.ekoskola.cz

a dále

Plán EVVO ZŠ Jana Wericha

Celé Česko čte dětem

0Rodina na kole_big

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Podpora čtenářské gramotnosti

Celé Česko čte dětem

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.