Přesun na obsah

Hledání

Funkce na škole pro šk. rok 2019/2020

Ředitelka školy

(statutární orgán)

Mgr. Zuzana Martinovská

Zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň

 

Mgr. Eva Jakubičková (Vojtíšková)

Zástupce ředitelky pro 2. stupeň

(zástupce statutárního orgánu)

Mgr. Václav Soukup

Vedoucí ŠPP,

výchovná poradkyně pro 2. stupeň

 

Mgr. Zuzana Folprechtová

Školní metodik prevence,

výchovná poradkyně pro 1. stupeň

Mgr. Eva Vojtíšková

Školní psycholog

PhDr. Irena Kitzbeger Vlachynská

Vedoucí školní družiny

Alena Pohlová
Vedoucí školní jídelny Vladimíra Skálová

 

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Zuzana Folprechtová – vedoucí ŠPP, výchovný poradce pro 2. stupeň

Mgr. Eva Jakubičková (Vojtíšková) - školní metodik prevence, výchovný poradce pro 1. stupeň

PhDr. Irena Kitzberger Vlachynská – školní psycholog

Mgr. Martina Miková - podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Bc. Dana Marková – koordinátor asistentů

 

 

 

Nástěnka

Konzultace 11. 5. 2021

3.5.2021 16:07

Vážení rodiče,

v úterý 11. 5. 2021 budou probíhat konzultace pro rodiče od 16:00 do 18:00 hodin. Vzhledem k situaci COVID- 19 se konzultace uskuteční korespondenční formou. Rodiče mohou kontaktovat jednotlivé vyučující přes ŠOL nebo email.

                                                                                                              Děkujeme za spolupráci

e-rouška

12.10.2020 14:21

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     235302510

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Podpora čtenářské gramotnosti

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.