Přesun na obsah

Hledání

Funkce na škole pro šk. rok 2019/2020

Ředitelka školy

(statutární orgán)

Mgr. Zuzana Martinovská

Zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň

 

Mgr. Eva Jakubičková (Vojtíšková)

Zástupce ředitelky pro 2. stupeň

(zástupce statutárního orgánu)

Mgr. Václav Soukup

Vedoucí ŠPP,

poradkyně pro volbu povolání

Mgr. Zuzana Folprechtová

Výchovná poradkyně pro 2. stupeň

PhDr. Klára Vítková Rulíková

Školní metodik prevence,

výchovná poradkyně pro 1. stupeň

Mgr. Eva Vojtíšková

Školní psycholog

PhDr. Irena Kitzbeger Vlachynská

Vedoucí školní družiny

Alena Pohlová
Vedoucí školní jídelny Vladimíra Skálová

 

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Zuzana Folprechtová – vedoucí ŠPP, výchovný poradce pro 2. stupeň

Mgr. Eva Jakubičková (Vojtíšková) - školní metodik prevence, výchovný poradce pro 1. stupeň

PhDr. Irena Kitzberger Vlachynská – školní psycholog

Mgr. Martina Miková - podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Bc. Dana Marková – koordinátor asistentů

 

 

 

Nástěnka

Tipy Linky bezpečí

14.3.2022 10:00

Vážení rodiče,

ať už se cítíme ohledně toho, co se děje na Ukrajině jakkoliv, chceme povzbudit děti, aby se i nadále zajímaly o svět, vážily si mírových řešení problémů a bez obav za námi chodily s dotazy a důvěřovaly v to, že svět může být bezpečné místo.

Uvědomujeme si, že je pro všechny z nás těžké o nelehké válečné situaci hovořit. Proto si Vám dovolujeme nabídnout letáček Linky bezpečí, který se věnuje pomoci jak dětem, tak i dospělým.

Z. Martinovská

 

UKRAJINA_TIPY_LINKA_BEZPECI

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     731202331

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

  

UV sterilizace logo

Celé Česko čte dětem

0Rodina na kole_big

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Podpora čtenářské gramotnosti

Celé Česko čte dětem

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.