Přesun na obsah

Hledání

Schůzky SPZŠJW ve školním roce 2022/2023:

 

13. 9. 2022

16:30 hod -  výbor SPZŠJW v ředitelně

17:15 hod -  třídní důvěrníci ve společenské místnosti

18:00 hod  - třídní schůzky ve třídách 1. a 2. stupně

29. 11. 2022   

15 – 18:00 hod  konzultace s učiteli

18:00 hod schůzka rodičů žáků 9. 7. a 5. tříd s výchovnou poradkyní (rozmísťovací řízení na střední školy)

17.30 hod výbor SPZŠJW v ředitelně

21. 3. 2023      

15.00 – 18:00 hod konzultace s učiteli

17:30 hod  - výbor SPZŠJW v ředitelně

16. 5. 2023

16:30 hod -  výbor SPZŠJW v ředitelně

17:15 hod -  třídní důvěrníci ve společenské místnosti

18:00 hod  - třídní schůzky ve třídách 1. a 2. stupně

 

Spolek přátel Základní školy Jana Wericha je občanské sdružení rodičů našich žáků, učitelů a příznivců školy, které vzniklo na podzim roku 1991 za účelem pomoci škole v oblastech přesahující její možnosti, nad rámec péče poskytované obcí a státem.

Jelikož klademe důraz na prohlubování součinnosti rodiny a školy, zaměřujeme se na zdokonalování pozitivní komunikace mezi učitelem, rodičem a žákem. Respektujeme osobnost dítěte, snažíme se posilovat jeho zdravé sebevědomí, povzbuzovat jej, podněcovat jeho zájem a zvídavost.  Z uvedeného důvodu jsou třídní schůzky pouze informační a učitelé se scházejí s rodiči a dítětem k projednání pochval, problémů i dalšího směrování vývoje dítěte během školního roku podle potřeby. U jednání o žákovi je žák přítomen.

Spolupráce SPZŠJW se školou je od počátku velmi neformální a výrazně užitečná pro fungování školy. SPZŠJW vytváří finanční fond na pomoc škole prostřednictvím příspěvků členů i získávání finančních grantů na školní projekty.

SPZŠJW participuje na dlouhodobém projektu Naučím tě učit se, který zajišťuje nadstandardní psychologickou a pedagogickou péči žákům se speciálními výukovými potřebami. V průběhu školního roku poskytuje škole nadstandardní učebnice, učební pomůcky a věnuje finance na odměny pro dětské účastníky nejrůznějších školních soutěží.

 

Vedení SPZŠJW:

Předseda: paní Hamarnehová

Pokladník: paní Orálková

Členové výboru:  paní Kobližková, paní Marková, pan Navrátil

 

S účinností od školního roku 2019/2020 lze hradit příspěvek spolku pouze převodem na účet.

Příjemce: Spolek přátel ZŠ Jana Wericha

č. ú.: 2201756495/2010

Do zprávy pro příjemce je nutné vždy uvést celé jméno žáka a třídu!

Nástěnka

Sběr papíru

31.1.2023 14:34

Sběr papíru proběhne ve dnech 17. 2. (od 12 hodin) - 23. 2. 2023. Kontejner bude otevřený každý všední den v čase 7.00 - 16.00 hodin.

Výsledky autoevaluačního dotazníku

9.1.2023 16:11

Výsledky autoevaluačního dotazníkového šetření pro zákonné zástupce naleznete zde.

Přijímací řízení na SŠ

1.12.2022 15:40

Prezentace ze schůzky pro rodiče žáků 5., 7. a 9. ročníků

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     731202331

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

  

UV sterilizace logo

Celé Česko čte dětem

0Rodina na kole_big

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Podpora čtenářské gramotnosti

Celé Česko čte dětem

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.