Přesun na obsah

Hledání

 

Schůzky SPZŠJW ve školním roce 2018/2019:

 

18. 9. 2018

16:30 hod -  výbor SPZŠJW v ředitelně

17:15 hod -  třídní důvěrníci ve společenské místnosti

18:00 hod  - třídní schůzky ve třídách

27. 11. 2018   

15:30 – 18:00 hod konzultace s učiteli

18:00 hod - schůzka rodičů žáků 9., 7. a 5. tříd s výchovnou poradkyní ve společenské místnosti (rozmisťovací řízení na střední školy)

17:30 hod  - výbor SPZŠJW v ředitelně

29. 3. 2018      

15:30 – 18:00 hod konzultace s učiteli

17:30 hod  - výbor SPZŠJW v ředitelně

14. 5. 2018   

16:30 hod -  výbor SPZŠJW v ředitelně

17:15 hod -  třídní důvěrníci ve společenské místnosti

18:00 hod -  třídní schůzky ve třídách

 

Spolek přátel Základní školy Jana Wericha je občanské sdružení rodičů našich žáků, učitelů a příznivců školy, které vzniklo na podzim roku 1991 za účelem pomoci škole v oblastech přesahující její možnosti, nad rámec péče poskytované obcí a státem.

Jelikož klademe důraz na prohlubování součinnosti rodiny a školy, zaměřujeme se na zdokonalování pozitivní komunikace mezi učitelem, rodičem a žákem. Respektujeme osobnost dítěte, snažíme se posilovat jeho zdravé sebevědomí, povzbuzovat jej, podněcovat jeho zájem a zvídavost.  Z uvedeného důvodu jsou třídní schůzky pouze informační a učitelé se scházejí s rodiči a dítětem k projednání pochval, problémů i dalšího směrování vývoje dítěte během školního roku podle potřeby. U jednání o žákovi je žák přítomen.

Spolupráce SPZŠJW se školou je od počátku velmi neformální a výrazně užitečná pro fungování školy. SPZŠJW vytváří finanční fond na pomoc škole prostřednictvím příspěvků členů i získávání finančních grantů na školní projekty.

SPZŠJW participuje na dlouhodobém projektu Naučím tě učit se, který zajišťuje nadstandardní psychologickou a pedagogickou péči žákům se speciálními výukovými potřebami. V průběhu školního roku poskytuje škole nadstandardní učebnice, učební pomůcky a věnuje finance na odměny pro dětské účastníky nejrůznějších školních soutěží.

 

Vedení SPZŠJW:

Předseda: paní Hamarnehová

Pokladník: paní Orálková

Členové výboru:  paní Kobližková, paní Marková, pan Navrátil

Nástěnka

Úprava rozvrhu

10.6.2019 23:16

Ve dnech 19. - 27. 6. 2019 dochází k souvislosti s ukončením školního roku k úpravě rozvrhu. 1. stupeň končí výuku v 11.45, 2. stupeň ve 12.40. 

28. 6. 2019 bude vydávání vysvědčení pro všechny třídy ukončeno v 8.45.

Obědy ve školní jídelně se 28. 6. vydávají od 10 do 12 hodin.

Vracení knih do školní knihovny

3.6.2019 13:27

Prosíme o navrácení všech knih vypůčených v průběhu šk. roku ze školní knihovny. V červnu již nebudou realizovány nové výpůjčky. Na všechny čtenáře se těšíme opět v září.

Vaše knihovnice

Volná místa

10.4.2019 21:57

Hledáme správce sportovního areálu a vnitřních prostor (šatny a zázemí) v čase od 16:00 do 20:00 hodin. Možno i na živnostenský list.

Požadujeme zodpovědnost, časovou flexibilitu.

Nabízíme příjemné pracovní prostředí, kancelář a sklad materiálu k dispozici.

V případě zájmu volejte na tel. 235 314 162.

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     235302510

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Podpora čtenářské gramotnosti

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.