Přesun na obsah

Hledání

                          

 

Naše škola je zapojena do mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola již od roku 2007. Cílem tohoto programu je vést žáky ke snižování ekologického dopadu školy na životní prostředí a zlepšování prostředí školy a jejího okolí. Program probíhá v 52 zemích a více než 25 000 škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (FoundationforEnvironmentalEducation).

Tento program v naší škole vede třída 9. A spolu s paní učitelkou Javůrkovou již několik let a za tu dobu se nám podařilo získat titul Ekoškola. Věříme, že se nám podaří titul obhájit znovu.

Základem programu je těchto 7 kroků:

1)      založení pracovního týmu

2)      analýza ekologického stavu školy

3)      plán činnosti

4)      monitorování a vyhodnocování

5)      environmentální výchova ve výuce

6)      informování a spolupráce

7)      ekokodex

 

Jsou čtyři základní témata:

Energie - žáci zjišťují spotřebu tepelné i elektrické energie ve škole, vytváří cedulky k vypínačům, učí se správně větrat a "tlačí" školu k nákupu energeticky úsporných spotřebičů.

Odpady - v tématu odpady žáci zjišťují, jak se na škole třídí, pořádají osvětové kampaně a často vytváří a vyvěšují grafické průvodce ke košům na tříděný odpad ve škole.

Prostředí školy - zlepšování vnitřního i vnějšího prostředí školy provádí žáci různými způsoby. Jedním z nich je například výzdoba školních chodeb vlastními návrhy, zvýšení počtu kytek ve škole, vytváření odpočinkových místností a venkovních učeben včetně pocitových chodníků atd.

Voda - v tématu voda žáci vytváří cedulky upozorňující na šetření vodou z kohoutků či správné splachování na toaletách. Sledují, jaké čisticí prostředky se využívají v rámci školy a hledají řešení, jak to zlepšit.

Ekotým ve školní jídelně

18.10.2018 20:43 rubrika: Ekoškola celý článek

Co můžeme změnit ve školní jídelně? Nápadů je spousta, ale dají se všechny realizovat? Protože nevíme, co se dá změnit, došli jsme se poradit s kuchařkami.

Jak jsme uklidili svět

14.10.2018 21:44 rubrika: Ekoškola celý článek

Celosvětový úklidový den byl první akcí Ekotýmu v novém školním roce 2018/2019.

Soutěž o "nej" krabici na papír

9.11.2016 16:27 rubrika: Ekoškola celý článek

Od 1.  do  31. října se konala soutěž o nejlepší krabici na papír.

Zpráva Ekotýmu - Soutěž ve sběru baterií

23.10.2015 13:25 rubrika: Ekoškola celý článek

V naší škole probíhá soutěž ve sběru baterií. Pokud doma máte vybité baterie, přineste je k nám do školy. Soutěž probíhá do 10. 11. a třída, která dohromady nasbírá nejvíce baterií, dostane jako odměnu dort.

Výlet 5.A do přírody

29.4.2015 17:12 rubrika: Ekoškola celý článek

Koncem dubna jsme se vydali na přírodovědnou vycházku do okolí Berouna. V místech bývalé lávové vyvřeliny a moře jsme se rozběhli do stráně, abychom si, za chráněnou oblastí, našli pár otisků bývalých drobných živočichů, obyvatel mořského dna. Díky našemu doprovodu jsme zjistili mnoho zajímavostí, které obohatily naše znalosti. Po osvěžení u studánky nás čekal nádherný výhled do krajiny. Výlet se moc povedl a my se těšíme, že by mohl ještě zanedlouho následovat další, než se rozejdeme na prázdniny.

                                   Milena Doleželová TU 5.A

Pokus - jak šetřít plastový odpad

22.4.2015 09:52 rubrika: Ekoškola celý článek

Chtěli jsme sami přispět k šetření plastovým odpadem. Ekotým 1. stupně vymyslel pokus jak snížit množství a nezavalit se odpadky v podobě plastových lahví. 5.A si vzala na starost pokus i vytvoření plakátů k tomuto tématu. Do dvou krabic jsme odevzdávali lahve 1,5litru. V jedné z krabic jsme je sešlapávali. Tato jednoduchá činnost ušetří spoustu místa. Tak stačí jen krátký pohyb a je to!!!!

Prezentace proběhla na Dni Země.

                       Ekotým 5.A, žáci 5.A, p.uč. Rážová

Výsledky zelených kilometrů

28.11.2014 10:18 rubrika: Ekoškola celý článek

Hned v září jsme se přihlásili do soutěže o zelené kilometry v rámci udržitelné dopravy .Během týdne jsme monitorovali kilometry do školy a ze školy ekologickými dopravními prostředky a pěšky. Výsledný součet byl 2 308 km u žáků 1. stupně a to nám vyneslo krásné 4. místo mezi pražskými školami. Rádi se zase přidáme v dalším ročníku ,,Zelených kilometrů“.

Den stromů - les na podzim

4.11.2014 18:49 rubrika: Ekoškola celý článek

       Že je les na podzim nejkrásnější, se mohli přesvědčit žáci 4.B. Společně s lesníky se vydali  na Cibulku, prozkoumat život v půdním patře, lesní podrost i vyhledat různé stromy.   

   K projektu se připojili také žáci 4. A, kteří na základě probíraného tématu v předmětu člověk a svět zobrazili les hned několika způsoby.

    

Kampaň za snižování odpadů

13.3.2014 13:01 rubrika: Ekoškola celý článek

V naší škole právě probíhá kampaň na snižování odpadů, během které chceme co nejvíce snížit vyprodukovaný odpad na škole.

 

 

Certifikát nám potvrdil zasazení stromu

21.11.2013 10:28 rubrika: Ekoškola celý článek

Od organizace Learning about Forests jsme obdrželi certifikát, který potvrzuje zasazení stromu pro mír, o němž jsme již dříve informovali.
   1 2   

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     731202331

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

  

UV sterilizace logo

Celé Česko čte dětem

0Rodina na kole_big

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Podpora čtenářské gramotnosti

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.