Přesun na obsah

Hledání

 Ve školním  roce 2022/2023 je v družině zřízeno 11 oddělení. Dětem je nabízeno množství zájmových činností dle vlastního výběru. Kromě těchto aktivit během roku jsou pro děti připraveny různé soutěže, besedy, výlety apod. Vychovatelky jsou průběžně proškolovány v pedagogickém centru.

 

1. oddělení 2. A, 2. D Sedláková Romana
2. oddělení 2. C, 2. D Pohlová Alena
3. oddělení 1. A, PT, 4. B Martanová Veronika
4. oddělení 1. B, PT, 4. B Pokorná Jana
5. oddělení 3. A Pop Nadiia
6. oddělení 3. C, 4. C, 5. tř. Rishko Krystyna
7. oddělení 1. C, PT, 4. B Dosoudilová Renata
8. oddělení 3.B, 4. C, 5. tř. Svobodová Naděžda
9. oddělení 2. B, 4.A Jiranová Dana
10. oddělení 3. D Maryia Dovhanych
11. oddělení 4. C, 4. D  Ivana Cihlářová

 

Za pobyt žáků ve školní družině je vybírán poplatek ve výši 100 Kč měsíčně, který platí zákonní zástupci žáka složenkou nebo převodem na účet školy. Jednorázová platba 1.000 Kč musí být uhrazena nejpozději do 15. října. V odůvodněných případech je možné požádat vedení školy o splátkový kalendář.

Informace k platbě:
 jméno dítěte
 variabilní symbol – číslo oddělení, které žák navštěvuje
 specifický symbol – datum narození (den, měsíc, rok), např. 14032003.
 účet školy 143146349/0800 

Akce školní družiny v červnu

29.5.2023 10:28 rubrika: Akce ŠD, ŠD celý článek

Co plánuje školní družina v červnu?

ŠD - pracovně – výtvarná soutěž „Nejhezčí čarodějnice“

3.5.2023 11:26 rubrika: ŠD, Akce ŠD celý článek

Ve školní družině proběhla pracovně-výtvarná soutěž...

Akce školní družiny v květnu

28.4.2023 07:45 rubrika: Akce ŠD, ŠD celý článek

Co plánuje školní družina v květnu?

ŠD - preventivní dopravní akce "TRAMVAJ"

24.4.2023 14:44 rubrika: ŠD, Akce ŠD celý článek

Preventivní program ve školní družině. 

ŠD - Nejlepší skokan přes švihadlo

30.3.2023 14:37 rubrika: Akce ŠD, ŠD celý článek

Ve školní družině proběhla sportovní soutěž.

Akce školní družiny v dubnu

30.3.2023 14:24 rubrika: Akce ŠD, ŠD celý článek

Co plánuje školní družina v dubnu?

ŠD - Nejhezčí jarní květina

27.3.2023 10:03 rubrika: Akce ŠD, ŠD celý článek

Fotografie ze soutěže o nejhezčí jarní květinu ve školní družině.

Velikonoce ve školní družině

20.3.2023 12:07 rubrika: ŠD, Akce ŠD celý článek

Velikonoční přípravy ve školní družině.

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20   

Nástěnka

Výsledky autoevaluačního dotazníku

9.1.2023 16:11

Výsledky autoevaluačního dotazníkového šetření pro zákonné zástupce naleznete zde.

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     731202331

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

  

UV sterilizace logo

Titul EKOŠKOLA

      Ekoškola potvrdila titul ZŠ Jana Wericha na další 3 roky.

Více informací na:

www.ekoskola.cz

a dále

Plán EVVO ZŠ Jana Wericha

Celé Česko čte dětem

0Rodina na kole_big

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Podpora čtenářské gramotnosti

Celé Česko čte dětem

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.