Přesun na obsah

Hledání

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro šk. rok 2018/2019

28.11.2017 11:35 rubrika: Organizace šk. roku doporučit, tisk

Před odevzdáním přihlášky – do 1. března

 • Vybrat si školu a obor vzdělání, informovat se o školách na internetu nebo v přehledech škol.
 • Navštívit dny otevřených dveří na jednotlivých školách.
 • Zjistit, jaké jsou podmínky pro přijetí do vybraného oboru - ředitel SŠ je musí zveřejnit do 31. ledna 2018, u škol s talentovými zkouškami do 31. října 2017.
 • Některé SŠ pořádají pro uchazeče přípravné kurzy, případně je možné si vyzkoušet „zkoušky nanečisto“.
 • Žáci obdrží 2 přihlášky s doplněným prospěchem spolu s pololetním vysvědčením dne 31. 1. 2018. Lze uplatnit např. dvě přihlášky na dvě různé SŠ nebo dvě přihlášky na dva různé obory vzdělání na jedné SŠ.
 • Na přihlášku se uvádí obě vybrané školy na obě přihlášky vždy ve stejném pořadí, které určuje výběr termínu jednotné přijímací zkoušky.
 • Vyplnit přihlášky a nechat si potvrdit na ZŠ, termín odevzdání přihlášky je nejpozději 19. 2. 2018. Upozorňuji na termín jarních prázdnin 12. 2. – 18. 2. 2018. Razítko a podpis ŘŠ zajišťuje výchovná poradkyně.
 • Odevzdat přihlášky přímo ředitelům SŠ do 1. března 2018. Na některé obory je potřeba lékařské potvrzení. Pokud má žák diagnostikován některý stupeň podpůrných opatření a bude vyžadovat úlevy při přijímacích zkouškách či studiu na SŠ, musí tuto diagnózu doložit zprávou školského poradenského zařízení.
 • Vyzvednout si v ZŠ zápisový lístek – zákonným zástupcům bude vydán proti podpisu a předložení občanského průkazu - termín vydání bude upřesněn.

Přijímací řízení

Jednotná přijímací zkouška

 • Je povinná pro všechny obory s maturitní zkouškou, s výjimkou uměleckých oborů. Na hodnocení žáka se podílí nejméně 60%, v případě Gymnázia se sportovní přípravou nejméně 40%.
 • Koná se formou písemného testu z oboru Český jazyk a literatura – délka 60 minut a Matematika a její aplikace – délka 70 minut.
 • Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělávání, pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia.
 • SŠ vypisuje pro 1. kolo dva termíny zkoušek. Testy jednotné zkoušky může konat uchazeč dvakrát, v 1. termínu ve škole, kterou má na přihlášce jako 1. škola a ve 2. termínu ve škole, kterou má uvedenou jako 2. škola. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat lepší výsledek z prvního či druhého termínu.
 • Pozvánka na zkoušku by měla přijít nejpozději dva týdny před určeným termínem.
 • Pokud se žák nemůže z vážných důvodů na zkoušku dostavit, omluví se řediteli SŠ a zúčastní se zkoušky v náhradním termínu.
 • Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku.

Termíny konání jednotných zkoušek

1. termín – 12. dubna 2018 – pro čtyřleté obory vzdělávání

13. dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín - 16. dubna 2018 – pro čtyřleté obory vzdělání

17. dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Náhradní termíny jsou pro všechny obory společné

1. termín - 10. května 2018

2. termín - 11. května 2018

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem.

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:

Ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů a rodičům nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí

 

V případě přijetí:

 • Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručit řediteli SŠ zápisový lístek. Nebude-li v této lhůtě zápisový lístek doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek je možné uplatnit jen jednou. To však neplatí v případě, že žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

V případě nepřijetí:

 • Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti rozhodnutí.
 • Zeptat se ředitele SŠ na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).
 • Nevyjde-li odolání, podívat se na volná místa ve 2. kole. Ve druhém, případně dalších kolech není počet přihlášek omezen.

 

Přijímání do oborů s talentovou zkouškou

 • talentové zkoušky probíhají v termínu 2. 1. – 15. 1. 2018
 • pokud žák není přijat do oboru s talentovou zkouškou, podává přihlášky ke vzdělávání na SŠ


Přijímání ke vzdělávání na konzervatoři

 • talentové zkoušky probíhají v termínu 15. – 31. 1. 2018
 • pokud žák není přijat do oboru s talentovou zkouškou, podává přihlášky ke vzdělávání na SŠ

 

Přijímání ke vzdělávání na víceletých gymnáziích

 • do 1. ročníku šestiletého gymnázia se přijímají žáci po ukončení 7. ročníku ZŠ
 • do 1. ročníku osmiletého gymnázia se přijímají žáci po ukončení 5. ročníku ZŠ
 • přijímací řízení probíhá stejně jako do 1. ročníků SŠ

 

Užitečné adresy a odkazy

www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory

www.sevt.cz

www.scio.cz

www.cermat.cz

www.volbapovolani.cz

www.infoabsolvent.cz

www.nuov.cz

http://www.pvskoly.cz/data/ost/vzor_odvolani.pdf

www.remeslozije.cz

Z. Folprechtová, výchovná poradkyně

Nástěnka

Pěšky do školy

22.9.2019 14:22

Naše škola se v týdnu 23. - 27. 9 připojuje k výzvě Pěšky do školy.

Další informace najdete v dopisu pořadatelů rodičům zde.

Poděkování

26.11.2018 09:41

Velice děkujeme Doc. PaedDr. Janu Farkačovi, CSc., zastupiteli MČ Praha 17, za zprostředkování a financování lípy a dále firmě JENA a Střední lesnické škole Křivoklát za dodání a pomoc při sázení.

IMG_8827

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     235302510

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Podpora čtenářské gramotnosti

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.