Přesun na obsah

Hledání

Informace o přijímacím řízení 2020

20.5.2020 08:45 rubrika: Organizace šk. roku doporučit, tisk

Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška je součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou.

  1. 6. – řádný termín pro čtyřleté obory
  2. 6. – řádný termín pro šestiletá a osmiletá gymnázia
  3. 6. – náhradní termín pro všechny obory vzdělání

V letošním školním roce se koná JPZ pouze v jednom termínu. Žák bude konat přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl na přihlášce v prvním pořadí (v případě, že na přihlášce na prvním místě uvedl školu, na které se hlásí do učebního oboru, bude konat zkoušku na škole uvedené ve druhém pořadí). Výsledky budou použity pro obě školy uvedené na přihlášce.

V letošním školním roce došlo k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas). Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas).

Nejpozději do 16. 6. pro čtyřleté obory vzdělání a 17. 6. pro šestiletá a osmiletá gymnázia musí ředitel školy vyhlásit výsledky přijímacího řízení. Zveřejní pořadí uchazečů pod registračním číslem.

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel rozhodnutí o nepřijetí.

Odevzdání zápisového lístku

Termín pro odevzdání zápisového lístku je u čtyřletých oborů jednotný a to do 23. 6. 2020, pro šestiletá a osmiletá gymnázia do 24. 6. 2020.

Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě.

Termín 23. 6. platí jako nejzazší i pro obory vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky.

Podrobné informace na stránkách www.msmt.cz

 

Z. Folprechtová

Nástěnka

e-rouška

12.10.2020 14:21

Omluva

28.8.2020 07:29

Z technických důvodů může být tel. číslo Školního poradenského pracoviště dočasně nedostupné. V případě potřeby kontaktujte kancelář ZŠ na telefonu 235 314 162. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Poděkování

15.6.2020 08:53

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     235302510

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Podpora čtenářské gramotnosti

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.