Přesun na obsah

Hledání

 Ve školním  roce 2022/2023 je v družině zřízeno 11 oddělení. Dětem je nabízeno množství zájmových činností dle vlastního výběru. Kromě těchto aktivit během roku jsou pro děti připraveny různé soutěže, besedy, výlety apod. Vychovatelky jsou průběžně proškolovány v pedagogickém centru.

 

1. oddělení 2. A, 2. D Sedláková Romana
2. oddělení 2. C, 2. D Pohlová Alena
3. oddělení 1. A, PT, 4. B Martanová Veronika
4. oddělení 1. B, PT, 4. B Pokorná Jana
5. oddělení 3. A Pop Nadiia
6. oddělení 3. C, 4. C, 5. tř. Rishko Krystyna
7. oddělení 1. C, PT, 4. B Dosoudilová Renata
8. oddělení 3.B, 4. C, 5. tř. Svobodová Naděžda
9. oddělení 2. B, 4.A Jiranová Dana
10. oddělení 3. D Maryia Dovhanych
11. oddělení 4. C, 4. D  Ivana Cihlářová

 

Za pobyt žáků ve školní družině je vybírán poplatek ve výši 100 Kč měsíčně, který platí zákonní zástupci žáka složenkou nebo převodem na účet školy. Jednorázová platba 1.000 Kč musí být uhrazena nejpozději do 15. října. V odůvodněných případech je možné požádat vedení školy o splátkový kalendář.

Informace k platbě:
 jméno dítěte
 variabilní symbol – číslo oddělení, které žák navštěvuje
 specifický symbol – datum narození (den, měsíc, rok), např. 14032003.
 účet školy 143146349/0800 

Akce ŠD v červnu

3.6.2018 17:08 rubrika: Akce ŠD celý článek

1. 6. 2018 Den dětí – sportovní odpoledne plné her a zábavy (14.00 - 15.00 hod.)

6. 6. 2018 Ještěrky – divadelní dílna s rodiči (16.30 – 18.30 hod.)

7. 6. 2018 Projekt: Indiánské léto (15.00 – 17.00 hod.)

13. 6. 2018 Ještěrky – Zahradní slavnost (16.00 – 17.00 hod.)

15. 6. 2018 Projekt: Atletický podvečer pro 3. odd. (18.00 – 20.30 hod.)

21. 6. 2018 Projekt: Letíme na prázdniny pro 1. – 2. odd. (14.00 – 15.00 hod.)

Ještěrky v divadle

7.5.2018 20:42 rubrika: Akce ŠD celý článek

Ještěrky

Ještěrky, divadelní kroužek ŠD, se vypravily do Divadla Semofor a zhlédly představení Čochtanův divotvorný hrnec. 

Večerní slet čarodějnic a čarodějů

7.5.2018 20:32 rubrika: Akce ŠD celý článek

Dne 20. 4. 2018 se pro 1. a 2. oddělení ŠD uskutečnil již tradiční Večerní slet čarodějů a čarodějnic. Jak to dětem slušelo, se můžete podívat zde.

Akce ŠD v květnu

30.4.2018 10:11 rubrika: Akce ŠD celý článek

7. 5. 2018 Ředitelské volno, provoz zajišťuje ZŠ genpor. Fr. Peřiny (7.00 – 17.00 hod.)

9. 5. – 11. 5. 2018 Den matek, pracovně-výtvarný týden

21. 5. – 25. 5. 2018 Květnový pětiboj, týden sportovních aktivit (14.00 – 15.00 hod.)

23. 5. 2018 Ještěrky – Leonardium (15.00 – 18.00 hod.)

30. 5. 2018 Ještěrky – šermířský turnaj (16.00 – 17.30 hod.)

 

Akce ŠD v dubnu

18.4.2018 20:21 rubrika: Akce ŠD celý článek

9. 4. – 13. 4. 2018 Projekt: Země skřítků – pracovně-výtvarný týden

16. 4. – 20. 4. 2018 Týden sportovních aktivit (14.00 – 15.00 hod.)

20. 4. 2018 Večerní slet čarodějnic a čarodějů pro 1. – 2. odd. (18.30 – 21.00 hod.)

24. 4. 2018 Den Země (14.00 – 16.30 hod.)

26. 4. 2018 Slet čarodějnic a čarodějů pro 3. – 9. odd. (14.00 – 15.00 hod.)

30. 4. 2018 Ředitelské volno – provoz zajišťuje ZŠ genpor. Fr. Peřiny (7.00 – 17.00 hod.)

Maškarní ples

6.3.2018 21:49 rubrika: Akce ŠD celý článek

Dne 27. 2. 2018 proběhl ve školní družině Maškarní ples. Fotografie prohlížejte zde.

Akce ŠD v březnu

27.2.2018 14:48 rubrika: Akce ŠD celý článek

5. 3. – 9. 3. 2018 Jaro klepe na dveře – pracovně-výtvarný týden

12. 3. – 16. 3. 2018 Krakonošova zahrádka – pracovní týden s přírodním materiálem

16. 3. 2018 Projekt: Březen, za kamna vlezem (večer her a soutěží) pro 3. oddělení (18.30 – 20.30 hod.)

26. 3. – 28. 3. 2018 Velikonoční tradice a zvyky – projektový týden

29. 3. 2018 Velikonoční prázdniny – provoz zajišťuje ZŠ genpor. Fr. Peřiny (7.00 – 17.00 hod.)

 

Akce ŠD v únoru

31.1.2018 16:25 rubrika: Akce ŠD celý článek

2. 2. 2018 Pololetní prázdniny – provoz zajišťuje ZŠ Jana Wericha (7.00 – 17.00 hod.)                                                                                               

6. 2. 2018 Ještěrky – vystoupení na recitační soutěži (16.00 - 18.00 hod.)     

12. 2. - 16. 2. 2018 Jarní prázdniny – provoz zajišťuje ZŠ genpor. Fr. Peřiny (7.00 – 17.00 hod.)                                                                               

19. 2. - 23. 2. 2018 Projekt: Krmení ptactva v okolí školy (14.00 – 15.00 hod.)                                                                                                         

27. 2. 2018 Maškarní karneval (14.00 – 15.00 hod.)                                 

28. 2. 2018 Ještěrky, Country tance – vystoupení na Dni otevřených dveří

 

Karlštejnské betlémy

14.1.2018 13:54 rubrika: Akce ŠD celý článek

V předvánočním čase 14. 12. 2017 jely děti ze 3. a 4. odd. ŠD na prohlídku betlémů. V dílnách měly děti možnost vyrobit si vlastní ozdobičku na stromeček. Na závěr výletu každý dostal horký čaj a palačinku. Výlet se vydařil a všem se líbil. Fotografie naleznete zde.

 

Akce ŠD v lednu

13.12.2017 21:58 rubrika: Akce ŠD celý článek

8. 1. – 11. 1. 2018 Ledové království – pracovně-výtvarný týden

12. 1. 2018 Prezidentské volby (1. kolo)

16. 1. 2018 Malí zpěváčci – hudební soutěž (13.30 – 14.15)

26. 1. 2018 Prezidentské volby (2. kolo)

24. 1. 2018 Rekordiáda – sportovní odpoledne (14.00 15.00)

29. 1. 2018 Bořek stavitel - soutěž ve stavbě z kostek (13.30 – 14.15)

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Nástěnka

Výsledky autoevaluačního dotazníku

9.1.2023 16:11

Výsledky autoevaluačního dotazníkového šetření pro zákonné zástupce naleznete zde.

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     731202331

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

  

UV sterilizace logo

Celé Česko čte dětem

0Rodina na kole_big

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Podpora čtenářské gramotnosti

Celé Česko čte dětem

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.