Přesun na obsah

Hledání

Informace k přijímacímu řízení na SŠ na školní rok 2017/2018

22.11.2016 14:06 rubrika: Organizace šk. roku, ZŠJW doporučit, tisk

Před odevzdáním přihlášky – do 1. března

 • Vybrat si školu a obor vzdělání, informovat se o školách na internetu nebo v přehledech škol – je možno zapůjčit u VP.
 • Navštívit dny otevřených dveří na jednotlivých školách.
 • Zjistit, jaké jsou podmínky pro přijetí do vybraného oboru - ředitel SŠ je musí zveřejnit do 31. ledna 2017, u škol s talentovými zkouškami do 31. října 2016.
 • Žáci obdrží 2 přihlášky s doplněným prospěchem spolu s pololetním vysvědčením dne 31. 1. 2017. Lze uplatnit např. dvě přihlášky na dvě různé SŠ nebo dvě přihlášky na dva různé obory vzdělání na jedné SŠ.
 • Vyplnit přihlášku – tiskopisy přihlášek jsou nové od letošního školního roku, uvádí se obě vybrané školy na obě přihlášky vždy ve stejném pořadí, které určuje výběr termínu jednotné přijímací zkoušky.
 • Vyplnit přihlášky a nechat si potvrdit na ZŠ , termín odevzdání přihlášky je nejpozději 17. 2. 2017– razítko a podpis ŘŠ zajišťuje výchovná poradkyně.
 • Odevzdat přihlášky přímo ředitelům SŠ do 1. března 2017. Na některé obory je potřeba lékařské potvrzení. Pokud má žák diagnostikovány poruchy učení a bude vyžadovat úlevy při přijímacích zkouškách či studiu na SŠ, musí tuto diagnózu doložit zprávou školského poradenského zařízení.
 • Vyzvednout si v ZŠ zápisový lístek – zákonným zástupcům bude vydán do 15. 3. 2017 proti podpisu a předložení občanského průkazu - termín vydání bude upřesněn.Přijímací řízení

Jednotná přijímací zkouška

 • Je povinná pro všechny obory s maturitní zkouškou.
 • Na hodnocení žáka se podílí nejméně 60%, v případě Gymnázia se sportovní přípravou nejméně 40%.
 • Koná se formou písemného testu z oboru Český jazyk a literatura – délka 60 minut a Matematika a její aplikace – délka 70 minut.
 • Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělávání, pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia.
 • SŠ vypisuje pro 1. kolo dva termíny zkoušek. Testy jednotné zkoušky může konat uchazeč dvakrát, v 1. termínu ve škole, kterou má na přihlášce jako 1. škola a ve 2. termínu ve škole, kterou má uvedenou jako 2. škola. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat lepší výsledek z prvního či druhého termínu.
 • Pozvánka na zkoušku by měla přijít nejpozději dva týdny před určeným termínem.
 • Pokud se žák nemůže z vážných důvodů na zkoušku dostavit, omluví se řediteli SŠ a zúčastní se zkoušky v náhradním termínu.
 • Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku.


Termíny konání jednotných zkoušek

 • 1. termín – 12. dubna 2017 – pro čtyřleté obory vzdělávání

                 18. dubna 2017 – pro obory šestiletých a osmiletých                                              gymnázií

 • 2. termín - 19. dubna 2017 – pro čtyřleté obory vzdělání

                 20. dubna 2017 – pro obory šestiletých a osmiletých                                              gymnázií

 • Náhradní termíny jsou pro všechny obory společné

      1. termín - 11. května 2017

      2. termín - 12. května 2017

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem.


Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:

Ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů a rodičům nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí

V případě přijetí:

 • Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručit řediteli SŠ zápisový lístek. Nebude-li v této lhůtě zápisový lístek doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek je možné uplatnit jen jednou. To však neplatí v případě, že žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

V případě nepřijetí:

 • Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti rozhodnutí.
 • Zeptat se ředitele SŠ na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).
 • Nevyjde-li odolání, podívat se na volná místa ve 2. kole. Ve druhém, případně dalších kolech není počet přihlášek omezen.

Přijímání do oborů s talentovou zkouškou

 • Talentové zkoušky probíhají v termínu 2. – 15. 1. 2017.
 • Pokud žák není přijat do oboru s talentovou zkouškou, podává přihlášky ke vzdělávání na SŠ.Přijímání ke vzdělávání na konzervatoři

 • Talentové zkoušky probíhají v termínu 15. – 31. 1. 2017.
 • Pokud žák není přijat do oboru s talentovou zkouškou, podává přihlášky ke vzdělávání na SŠ.

Přijímání ke vzdělávání na víceletých gymnáziích

 • Do 1. ročníku šestiletého gymnázia se přijímají žáci po ukončení 7. ročníku ZŠ.
 • Do 1. ročníku osmiletého gymnázia se přijímají žáci po ukončení 5. ročníku ZŠ.
 • Přijímací řízení probíhá stejně jako do 1. ročníků SŠ.


Užitečné adresy a odkazy

www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory

www.sevt.cz

www.scio.cz

www.cermat.cz

www.volbapovolani.cz

www.infoabsolvent.cz

www.nuov.cz

http://www.pvskoly.cz/data/ost/vzor_odvolani.pdf

www.remeslozije.cz

Z. Folprechtová, výchovná poradkyně

Nástěnka

Výsledky autoevaluačního dotazníku

9.1.2023 16:11

Výsledky autoevaluačního dotazníkového šetření pro zákonné zástupce naleznete zde.

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     731202331

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

  

UV sterilizace logo

Celé Česko čte dětem

0Rodina na kole_big

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Podpora čtenářské gramotnosti

Celé Česko čte dětem

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.