Přesun na obsah

Hledání

Včelařský kroužek – Řepské včelky

4.2.2014 20:28 rubrika: ZŠJW, Další aktivity doporučit, tisk

Včelařský kroužek – Řepské včelky Rádi bychom informovali děti a jejich rodiče o nově připravovaném včelařském kroužku, který vzniká na základní škole Jana Wericha. Včelařský kroužek s názvem Řepské včelky je určen pro všechny mladé zájemce o obor včelařství. Hlavním posláním je výchova mladých včelařů, kteří získáním zkušeností s chovem včel mohou objevit způsob jak trávit svůj volný čas a zároveň pomoci našemu životnímu prostředí.

Chov včel je obecně prospěšná aktivita a to zejména z důvodu, že včely opylují 80% všech rostlin a díky tomu se významně zvyšuje biodiverzita našeho prostředí.

Činnost kroužku bude zaměřena na získávání jak teoretických, tak i praktických dovedností. Teoretické znalosti budou prohlubovány formou přednášek s názornými ukázkami z okruhu: biologie a etologie včel, ošetřování včelstva v průběhu roku, včelích produktů, botaniky a dendrologie. Pro tuto činnost se předpokládá využít zázemí, které bude poskytovat Základní škola Jana Wericha. Praktická příprava bude zaměřena na manipulaci a zásahy ve včelstvu, zpracování včelích produktů, výrobu předmětů pro včelaření, přímou prezentaci včelaření a spolkové činnosti. Pro praktické dovednosti bude zřízena nová klubovna se včelnicí. Ta bude umístěna v zahrádkářské kolonii, kde včely nebudou obtěžovat své okolí a zároveň je zde předpoklad, že zde naleznou optimální snůškové podmínky. Členové kroužku po dohodě s jejich rodiči se rovněž mohou účastnit přednášek jednotlivých odborníků, soutěží pořádaných Českým svazem včelařů, ale i akcí připravovaných jejich mateřskou základní organizací Řeporyje.

Pro zahájení a nábor členů byly jednatelem ZO ČSV Řeporyje Augustinem Uváčikem osloveny páté ročníky, kdy od této věkové kategorie se očekával největší zájem. Tento předpoklad se po přednášce následně potvrdil, kdy ze 79 dětí o kroužek projevila zájem přibližně polovina. Takovéto množství dětí by nebylo možné odpovědně vést, a z tohoto důvodu bude nezbytná určitá redukce. Proto prosíme rodiče, aby 6. února v 16:30 přišli se svými dětmi do Základní školy Jana Wericha na úvodní schůzku, kde se dozví všechny potřebné náležitosti a následně se rozhodli, zda včelařský kroužek bude správná volba. Pro případné dotazy nás neváhejte kontaktovat na níže uvedených telefonech. 

 

Včelařský kroužek tedy nabízí možnost:

-          jak zábavnou formou získat znalosti z oboru včelařství

-          trávení volného času bez významné finanční náročnosti pro rodiče (financování bude zajištěno z dotací na provoz a případných darů)

-          prospěch ze včelích produktů, které budou patřit kroužku

-          účastnit se soutěží a exkurzí a při této příležitosti navštívit i zajímavá místa

-          navázat nové přátelství s dalšími dětmi v kroužku

 

Augustin Uváčik, DiS

jednatel ZO Řeporyje

email: uva@centrum.cz

tel.:  776 26 26 02

Ing. David Kincl

vedoucí kroužku

email: Repskevcelky@seznam.cz

tel.: 603 95 99 20

 

Náplň práce kroužku Řepské včelky

                                                                                                                             

Nástěnka

Konzultace

22.11.2022 13:43

Srdečně zveme rodiče žáků na konzultace, které probíhají 29. 11. 2022 od 15.00 do 18.00 hodin. 

V 18.00 se ve společenské místnosti uskuteční informační schůzka k přijímacímu řízení na střední školy.

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     731202331

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

  

UV sterilizace logo

Celé Česko čte dětem

0Rodina na kole_big

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Podpora čtenářské gramotnosti

Celé Česko čte dětem

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.