Přesun na obsah

Hledání

Aktuální informace k přijímacímu řízení

7.12.2020 07:44 rubrika: Organizace šk. roku doporučit, tisk

Přijímací řízení na víceletá gymnázia

  • standardní průběh přijímacího řízení, jednotná přijímací zkouška a zachování dvou termínů zkoušky

Přijímací řízení na čtyřleté maturitní obory

  • podává se přihláška na dvě školy
  • ředitel SŠ se rozhodne, zda se bude na jeho škole konat jednotná přijímací zkouška, ta by proběhla ve dvou termínech, případně ji může nahradit školní přijímací zkouškou
  • v případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat počet přijímaných uchazečů, může ředitel SŠ rozhodnout o přijetí bez zkoušky. Toto rozhodnutí může učinit do 8. 3. 2021.

SŠ budou také moci rozšířit okruh vysvědčení, která budou zohledňovat při přijímacím řízení. Kritéria přijímacího řízení zveřejní ředitelé SŠ do 31. 1. 2021. Přijímací zkouška může proběhnout také distanční formou.

Termín pro podání přihlášek pro 1. kolo zůstává na 1. 3. 2021.

Doporučuji sledovat aktuální informace na webových stránkách jednotlivých SŠ.

Zuzana Folprechtová

poradkyně pro volbu povolání

Všeobecné informace k přijímacímu řízení najdete zde.

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     731202331

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

  

UV sterilizace logo

Celé Česko čte dětem

0Rodina na kole_big

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Podpora čtenářské gramotnosti

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.