Přesun na obsah

Hledání

Pololetní vysvědčení

22.1.2021 17:59 rubrika: Organizace šk. roku doporučit, tisk

Vzhledem k omezením osobní přítomnosti žáků ve škole plynoucím z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií covid-19 MŠMT opatřením obecné povahy prodloužilo termín pro předání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení až na dobu, kdy bude osobní přítomnost žáků možná.

Vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení škola tedy předá žákům nejpozději třetí pracovní den ode dne, kdy bude opět možná osobní přítomnost žáků ve škole.

Obsah vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení najde žák i zákonný zástupce na svém účtu ve Škole OnLine, kde se po uzavření klasifikace objeví výsledná známka žáka na vysvědčení.

Jelikož i nadále probíhá prezenční výuka pro žáky PT – 2. tříd, dostanou tito žáci vysvědčení v původním termínu – 28. 1. 2021.

Předání vysvědčení nelze organizovat způsobem, který by odporoval aktuálně platným krizovým a mimořádným opatřením (např. zákaz přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole, pravidla pro shromažďování, vstup třetích osob do budovy školy atp.).

Děkujeme za pochopení a spolupráci

                                                                                                                                                                                      Vedení školy ZŠ Jana Wericha

Nástěnka

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     235302510

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Podpora čtenářské gramotnosti

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.