Přesun na obsah

Hledání

Naše škola se zaměřuje zejména na všestranný, harmonický rozvoj osobnosti žáka, na akceptování individuálních vývojových odlišností dětí, na podporu speciálních výukových potřeb žáků nadprůměrně nadaných i žáků jistým způsobem handicapovaných.

Vybavenost školy:
Škola disponuje venkovním areálem, který zahrnuje školní hřiště, prostor pro školní družinu, atria. Zde žáci tráví za příznivého počasí relaxační přestávku. V budově školy jsou tělocvičny, cvičné kuchyňky, žákovská dílna, keramická dílna, knihovna s čítárnou, učebny informatiky a přírodních věd, společenská místnost. Všechny třídy jsou vybavené počítači a internetem, ve většině je také k dispozici dataprojetor s plátnem.

Seznam žáků přijatých do 1. tříd - registrační čísla

11.2.2014 14:00 rubrika: Organizace šk. roku, ZŠJW celý článek

Přinášíme seznam registračních čísel žáků přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015.

Zápis do 1. tříd zdárně proběhl

9.2.2014 19:44 rubrika: Organizace šk. roku, ZŠJW celý článek

Ve dnech 5. a 6. února 2014 uvítala ZŠ Jana Wericha  budoucí prvňáčky a jejich rodiče při zápisu.  Každé z dětí dostalo malou knížku plnou domácích zvířátek, která potřebovala jeho pomoc se splněním úkolů.

Včelařský kroužek – Řepské včelky

4.2.2014 20:28 rubrika: ZŠJW celý článek

Rádi bychom informovali děti a jejich rodiče o nově připravovaném včelařském kroužku, který vzniká na základní škole Jana Wericha. Včelařský kroužek s názvem Řepské včelky je určen pro všechny mladé zájemce o obor včelařství. Hlavním posláním je výchova mladých včelařů, kteří získáním zkušeností s chovem včel mohou objevit způsob jak trávit svůj volný čas a zároveň pomoci našemu životnímu prostředí.

Den otevřených dveří proběhl v přátelské atmosféře

31.1.2014 11:37 rubrika: ZŠJW celý článek

Ve středu 15. ledna přivítala ZŠ Jana Wericha návštěvníky u příležitosti Dne otevřených dveří. Zájemci si mohli prohlédnout veškeré prostory školy.

Nástěnka

Výsledky autoevaluačního dotazníku

9.1.2023 16:11

Výsledky autoevaluačního dotazníkového šetření pro zákonné zástupce naleznete zde.

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     731202331

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

  

UV sterilizace logo

Celé Česko čte dětem

0Rodina na kole_big

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Podpora čtenářské gramotnosti

Celé Česko čte dětem

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.