Přesun na obsah

Hledání

Naše škola se zaměřuje zejména na všestranný, harmonický rozvoj osobnosti žáka, na akceptování individuálních vývojových odlišností dětí, na podporu speciálních výukových potřeb žáků nadprůměrně nadaných i žáků jistým způsobem handicapovaných.

Vybavenost školy:
Škola disponuje venkovním areálem, který zahrnuje školní hřiště, učebnu pod širým nebem, prostor pro školní družinu, atria. Zde žáci tráví za příznivého počasí relaxační přestávku. V budově školy jsou tělocvičny, cvičné kuchyňky, žákovská dílna, keramická dílna, knihovna s čítárnou, učebny informatiky vybavené počítači a internetem, společenská místnost.

Ještěrky pro ještěrku

20.3.2011 12:07 rubrika: ŠD celý článek

 Dramatický kroužek, který letos zahájil svou čtvrtou sezonu, adoptoval 7. března 2011 v pražské ZOO ještěrku tangerskou.

Školní parlament

7.3.2011 13:46 rubrika: Funkce na škole celý článek

Pod vedením paní učitelky J. Fišerové se školní parlament schází již několik let. Tvoří ho zástupci tříd pátých až devátých ročníků.

Družinové akce v únoru

4.2.2011 17:01 rubrika: ŠD celý článek

ŠD ZŠ Jana Wericha zajišťuje o jarních prázdninách (7. 2. - 11. 2.) provoz pro žáky ze všech řepských základních škol.
Hned po návratu z jarních prázdnin 14. 2. se od 13,15 do 14,00 uskuteční výtvarná soutěž na téma Zimní sporty a další akce na sebe nenechají dlouho čekat.

Akce ŠD v lednu

4.1.2011 12:38 rubrika: ŠD celý článek

I v lednu čeká žáky ve Školní družině mnoho zajímavých akcí:

Nástěnka

e-rouška

12.10.2020 14:21

Omluva

28.8.2020 07:29

Z technických důvodů může být tel. číslo Školního poradenského pracoviště dočasně nedostupné. V případě potřeby kontaktujte kancelář ZŠ na telefonu 235 314 162. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Poděkování

15.6.2020 08:53

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     235302510

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Podpora čtenářské gramotnosti

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.