Přesun na obsah

Hledání

 

Týden zelených kilometrů

23.4.2014 12:26 rubrika: Akce ZŠ celý článek

Proběhl ,,Týden zelených kilometrů“   7.4. – 11. 4. 2014

  Na 1. stupni  jsme zjišťovali, jak se chováme k přírodě a jak ji zatěžujeme auty a škodlivými plyny.

Dopadlo to výborně, jen 190 km se svezeme autem a celých 937km chodíme pěšky nebo jezdíme ekologickými dopravními prostředky.

Příroda se nám za to odvděčí.

                                                                                                                                                            Ekotým 1.stupně

 

JARNÍ   „ŠKOLNÍ   LIGA   RAGBY“   ZAČALA

14.4.2014 10:17 rubrika: Akce tříd celý článek

                            V úterý  8.4. proběhl první jarní turnaj v ŠLR. 

   Naše škola postavila 4 týmy – 2 týmy mini, 1 tým benjamin  a 1 tým junior .

     Pro kategorii mini začal turnaj přípravným tréninkem a v turnaji následně hráli klasické kontaktní ragby. Kategorie benjamin a junior hrají touch ragby s tagovými pásky.

     Školní liga ragby vytváří prostor pro všechny žáky. Pohodovou formou se zdokonalují v ragbyových dovednostech i taktice, trénují rychlost a vytrvalost, prožívají radost ze hry i z osobních úspěchů. Smysluplnost školní ligy vidím v prožitku, zlepšování vlastních pohybových dovedností a překonávání nudy s využitím týmové hry. Fandíme vzájemné podpoře, pocitu osobní hodnoty, radosti např. z položení „pětky“, učíme se odpovědnosti za tým, společně prožíváme radost, smích a skvělou atmosféru při tréninku i v zápasech.

     I přes nepřízeň počasí naši žáci bojovali statečně a průběžně se zahřívali pohybem a teplým čajem. Domů i do školy si odváželi opět poháry, diplomy, medaile a malé drobnosti za krásné výsledky a umístění.

čtvrťáci na dopravním hřišti

13.4.2014 20:21 rubrika: Akce tříd celý článek

Naši čtvrťáci se vydali na dopravní hřiště.

Jarní běh Hvězdou

10.4.2014 18:41 rubrika: Akce tříd, Akce ZŠ celý článek

Jarní běh Hvězdou

Nádherné počasí, skvělá nálada a chuť zaběhat si v přírodě. To vše přimělo řadu kluků a dívek z prvního stupně naší školy zúčastnit se již tradičního Jarního běhu Hvězdou. Tentokrát jsme se sešli 2. dubna. Všem žákům patří poděkování za účast a vzájemnou podporu. Fandit Werichovci opravdu umí a nejen to. Někteří si vybojovali i „bednu“. Konkrétně Otakar Zouvala a Helena Hradcová( 3. místo) a Pavel Chlupáč( 2. místo).                                                                 Jan Křivanec ZŠ Jana Wericha

 

Podnebné pásy 5.A

10.4.2014 18:22 rubrika: Akce tříd celý článek

  Na závěr tematického celku,,podnebné pásy“ žáci 5. A realizovali projekty, kde zúročili znalosti a svou fantazii. Po zkompletování prací z hodiny člověk a svět, výtvarné výchovy i českého jazyka, připravili prezentaci pro spolužáky z 1. stupně. Svými hlasy rozhodli o třech projektech, které měly největší úspěch. Poděkování a potlesk patří celé třídě, která se úkolu zhostila s velkým nasazením a výsledek je obdivuhodný. Nejpovedenějším projektem se stala práce Lucky a Adélky, Markéty a Kačky a Kristýnky s Verčou.

Návštěva ZOO

30.3.2014 20:55 rubrika: Akce tříd celý článek

 I letos jsme využili permanentku do ZOO. Několik tříd 1. stupně navštívilo v rámci výuky indonéskou džungli, pavilon žiraf, slonů. Děti lákal pavilon goril a šelem a neméně se jim líbil statek s malými kozami, které mohly i samy nakrmit. Počasí nám přálo, a tak jsme v ZOO strávili příjemné chvíle.

                                                                                    učitelé 1. stupně

Značka pro bezpečný internet

25.3.2014 21:56 rubrika: Akce ZŠ celý článek

V průběhu února byla v rámci Dne bezpečného internetu Safer Internet Day vyhlášena školní výtvarní soutěž ZNAČKA PRO BEZPEČNÝ INTERNET.

Čtení pro rodiče

22.3.2014 08:23 rubrika: Akce tříd celý článek

 

Ve dnech 11. a 20. března se v 1. a 2. třídách konalo tradiční Čtení pro rodiče. Při něm mají rodiče jedinečnou možnost srovnat čtenářské dovednosti svého dítete ve školním a domácím prostředí při čtení neznámého i předem známého textu, ...

Ochrana zvířat

17.3.2014 19:01 rubrika: Akce tříd celý článek

 

Žáci 1. stupně dostali dárek. Program Ochrana zvířat. Interaktivní program byl doplněn ukázkou živých zvířat. Děti si mohly zblízka prohlédnout ježka nebo sýčka. Dozvěděly se, jak se zachraňují labutě, netopýři, lišky nebo zvířata zasažená elektřinou. Lektoři nejen poutavě vyprávěli příběhy zachráněných zvířat, ale i odpovídali na všechny všetečné otázky. Program se moc líbil.

                                            uč. 1. stupně       

Třeťáci v knihovně

17.3.2014 18:41 rubrika: Akce tříd celý článek

 

Návštěva knihovny

  Aby naše výuka byla pestrá, navštěvujeme na hodiny českého jazyka čtení a literatury naší školní knihovnu. Během posledních let prošla velkou změnou, která je patrná na první pohled. Čistý koberec a polštářky představují příjemné prostředí doplněné křesílky a výzdobou. Nejen vybrané knihy, ale i obrázky ilustrací a drobné předměty vyrobené žáky vytváří atmosféru, ve které se běžné čtení stává příjemným zážitkem. Děti se více soustředí, mají k sobě bližší kontakt a čtení se rychle zlepšuje. Mohou si zde vybrat knížku na domácí čtení, připravit encyklopedii do výuky, najít autora, kterého si oblíbily. A během několika měsíců se mohou zapojit i do soutěže knihovny,,O nejfrekventovanějšího čtenáře.“Do knihovny na hodiny čtení se těší, protože první otázka dne je: „Půjdeme dneska do knihovny?“                                                                          3.A

Kontakty

Telefony:


vedení:    235314162    školy


ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     731202331


Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

  

UV sterilizace logo

Titul EKOŠKOLA

      Ekoškola potvrdila titul ZŠ Jana Wericha na další 3 roky.

Více informací na:

www.ekoskola.cz

a dále

Plán EVVO ZŠ Jana Wericha

Celé Česko čte dětem

0Rodina na kole_big

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Podpora čtenářské gramotnosti

Celé Česko čte dětem

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.