Přesun na obsah

Hledání

Školení pro učitele v rámci projektu saferinternet.cz

7.5.2013 12:49 rubrika: ZŠJW, Akce ZŠ doporučit, tisk

Školení pro učitele v rámci projektu saferinternet.czDne 6. 5. 2013 se uskutečnilo školení pedagogického sboru na téma Bezpečný internet.

Vzdělávání v této oblasti je podporováno Národním centrem bezpečnějšího internetu (NCBI). Jeho cílem je přispívat k bezpečnějšímu užívání internetu, moderních informačních a komunikačních technologií, k osvojování etických norem v online komunikaci a napomáhat předcházení a snižování možných sociálních rizik spojených s jejich užíváním. Centrum poskytuje pomoc učitelům i rodičům a působí proti šíření ilegálního obsahu na internetu.

        Školení učitelům přineslo aktuální informace týkající se vývoje v oblasti online technologií a rizik, která se v této souvislosti objevují. K nim samozřejmě patří i oblast sociálních sítí, komunitních serverů a mobilních technologií, které nabývají v posledních dnech na stále rostoucí popularitě.

         Naše škola se již několik měsíců aktivně zabývá danou problematikou a spolupracuje s odborníky na preventivních programech bezpečného internetu. Díky tomu jsme v těchto dnech obdrželi status eSafety Bronze Label.

          Protože si všichni uvědomujeme, o jak aktuální téma se jedná, plánujeme v podobně zaměřených aktivitách pokračovat a pokusit se dosáhnout stříbrného hodnocení eSafety Label.

Mgr. Eva Vojtíšková

 

      

Nástěnka

Výsledky autoevaluačního dotazníku

9.1.2023 16:11

Výsledky autoevaluačního dotazníkového šetření pro zákonné zástupce naleznete zde.

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     731202331

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

  

UV sterilizace logo

Celé Česko čte dětem

0Rodina na kole_big

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Podpora čtenářské gramotnosti

Celé Česko čte dětem

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.