Přesun na obsah

Hledání

Krásné druhé místo v krajském kole minivolejbalu

4.6.2013 16:15 rubrika: Sportovní akce celý článek

Našemu družstvu mladších žákyň unikl pouze           o kousek postup do republikového finále v minivolej- balu. V krajském kole děvčata obsadila 2. místo.

 

 

 

Velká výprava na turnaj ve volejbalu a vítězství našich mladších žákyň

4.6.2013 16:12 rubrika: Sportovní akce celý článek

 

V obvodním kole POPRASKu ve volejbalu a minivolejbalu 21. 5. 2013 jsme se zúčastnili ve všech  kategoriích – starší žákyně, starší žáci, (8. – 9. tř.) v klasickém šestkovém volejbalu i mladší žactvo (6. – 7. tř.) v tzv. minivolejbalu, kde hrají pouze trojice na zmenšeném hřišti.

Kuličkiáda 2013

1.6.2013 15:46 rubrika: Akce tříd celý článek

          Den dětí je nutné jaksepatří oslavit!

    My jsme na oslavu našich nejmenších žáčků 1.B

             připravili hru   K U L I Č K I Á D U.

Alfonse Muchu vystavuje Ivan Lendl

25.5.2013 17:49 rubrika: Akce tříd celý článek

 

Krásnou vzpomínku na výstavu nejkompletnější kolekce plakátů Alfonse Muchy ze soukromé sbírky Ivana Lendla, mají žáci 3.A. 14. května prošli žáci celou výstavu a na závěr si v umělecké dílně vyrobili reliéf – záložku do knihy se secesním námětem.

 Vyjímečnost výstavy zapůsobila i na děti. Plakáty je zaujaly bohatostí linie, barevností, náměty i smyslem pro detail.

 Rádi bychom věřili, že tato i podobné výstavy nebudou v ČR jediné a budeme je moci za několik let obdivovat znovu .

EVROPSKÉ ŠKOLY PRO ČISTOU VODU A VODNÍ STOPA

22.5.2013 18:03 rubrika: Akce tříd celý článek

   

Cílem projektu je zlepšit pochopení významu čisté vody. Projekt vychází z konceptu vzdělávání pro udržitelný rozvoj, nabízí žákům možnost porozumět významu ekosystémů bohatých na vodu a také konceptu vodní ekostopy a vytváří u žáků vztah k vodě jako přírodnímu zdroji.

 

 

Merlin a jeho dravci

21.5.2013 15:59 rubrika: Akce tříd celý článek

 

 Velmi pěkné a poutavé povídání o dravcích z ptačí říše poslouchali žáci 1. – 5. tříd 20. května dopoledne s velkým zaujetím. Všechny však zamrazilo, když ptáci prolétávali těsně nad našimi hlavami. Velký zájem byl, zkusit si pouštět menší dravce a lákat je na potravu.

 Informace, které se žáci dozvěděli, byly zajímavé, byly z praxe a ani v knihách bychom se je nedočetli. Těšíme se na další setkání s „Merlinem“ a milými lidmi, kteří do naší školy s těmito programy zase zavítají.

Celoroční projekt pro 1. stupeň- Zdravé zuby a dopravní výchova

19.5.2013 21:45 rubrika: Akce tříd celý článek

 

  Program ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup určený pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol. Jedná se o nejdéle realizovaný program takového rozsahu pro děti mladšího školního věku, nejen v oblasti prevence zubního kazu, ale v oblasti ochrany a podpory zdraví vůbec. Program buduje u dětí pozitivní vztah k zubnímu zdraví a vede je k pravidelným preventivním návštěvám stomatologa.

  Letos je program rozšířen i o dopravní výchovu, neboť počty dopravních nehod jsou alarmující. Prevence by mohla napomoci snížení jejich počtu a především upevnit v dětech návyky, jak se na silnici chovat a chránit si své zdraví.

  Děti rády soutěží a proto je nejlepší volit formy zábavné. ....

  

Svět očima dětí 2013

19.5.2013 19:08 rubrika: Akce tříd, Výtvarné soutěže celý článek

Cíl projektu:
Cílem preventivně-vzdělávacího projektu je předcházet sociálně patologickým jevům a zvyšovat informovanost o působnosti Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí.
5.A se zapojila do 10. kola a do kategorie : 1. Cesta do školy i na výlet či

 2. Tísňová volání

zaslala několik prací

 

Čarodějnice v ŠD

19.5.2013 09:23 rubrika: Akce ŠD celý článek

 Dne 29. 4. 2013 jsme měli ve školní družině Slet čarodějnic a čarodějů. Buď se děti oblékly za čarodějky a za čaroděje nebo (ti nejmenší) dělaly masky z papíru.

Dopravní dopoledne pro 1. třídy s 5.A a policií

13.5.2013 21:36 rubrika: Akce tříd celý článek

Dopravní výchova je součástí RVP naší školy, ale především je důležitou přípravou v dnešní uspěchané době plné rychlých aut.

 

Nástěnka

Vracení přeplatků za ŠD a ŠK

1.6.2020 15:31

Přeplatky plateb za školní družinu a školní klub za měsíce duben, květen a červen se budou vyplácet zákonným zástupcům dětí od 3. 6. do 26. 6. 2020 u vchodu pro návštěvy vždy ve středu a v pátek od 7.45 do 9.00 a ve čtvrtek od 15.00 do 16.00.

Objednávání obědů

22.5.2020 12:20

V době od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 je objednání obědů možné pouze elektronicky případně po telefonu. Žáco nebudou z hygienických důvodů používat čipy.

Schůzka rodičů žáků budoucích 1. tříd

19.5.2020 09:02

Schůzka rodičů budoucích žáků přípravné třídy a žáků prvních tříd je plánovaná na pondělí 22. 6. 2020. Bližší informace budou zveřejněny dle aktuální situace.

Kontakty

Telefony:
ústředna: 235314162
ředitelka: 235314362
ŠPP:        235314374

ŠD:          602832209
jídelna:     235302510

FAX:         235314162
Elektronická adresa:
info@zs-jana-wericha.cz

reditelna@zs-jana-wericha.cz

 

ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠD - Školní družina


 

Víčka pomáhají

Víčka pro Elišku

Víčka pro Elišku

Logo-Partner-Kompostuj-hnedy-listek

eSafety Silver Label

Sfumato

Alternativní výuka čtení v 1. třídě

Splývavé čtení SFUMATO

Více informací na:

www.sfumato.cz

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Podpora čtenářské gramotnosti

Třídíme odpad

Kromě tradičních kontejnerů na plasty a na suché články je nyní v budově školy k dispozici prostor na odložení drobných elektrických spotřebičů, které pak budou předány k ekologické likvidaci. Škola se tak zapojila do projektu MŽP ČR.